Katalog ECTS

Technologia malarstwa ściennego

Pedagog: prof. dr hab. Jacek Zdybel
Asystent/ci: dr Anna Waligórska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Prezentacja prac z całego semestru wraz z etapem projektowym na forum pracowni w kontekście innych studentów realizujących zadania z zakresu technologii.
Do kryteriów oceny należą:
– poziom artystyczny prezentowanych prac,
– poziom techniczny wykonanych prac,
– postęp w procesie kształcenia,
– zaangażowanie i systematyczność w pracę w pracowni.

opis przedmiotu

Pracownia Technologii malarstwa ściennego i witrażu prowadzi zajęcia dla studentów II i III roku Wydziału Malarstwa w grupach przez okres I semestru. Kształcenie odbywa się na zasadach ćwiczeń (realizacja zadanych projektów), wykładów i korekt (indywidualna rozmowa ze studentami). Stopień komplikacji prac wykonywanych w czasie zajęć dobrany jest tak aby każdy ze studentów mógł zapoznać się z podstawami wybranych technik związanych z pełnym programem realizowanym w Pracowni Specjalizacyjnej. Realizowane zadania, mimo bardzo określonego charakteru programowego, umożliwiają zachowanie studentom ich indywidualności.

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie praktycznych ćwiczeń i teoretycznych wykładów dotyczących poznawanych technologii i technik związanych z malarstwem ściennym i witrażem. Zakres i sposób realizacji zadań jest ograniczony do ćwiczeń wstępnych w ograniczonym formacie i zakresie umożliwiającym poznanie podstaw projektowych i realizacyjnych.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja projektów o określonym stopniu trudności technologicznej w wybranych technikach.

zakres tematów

Tematy związane z poznawaniem techniki i technologi artystycznych związanych z Malarstwem ściennym i Witrażem na poziomie technologicznym.
Kopia fragmentu dzieła istniejącego. Wprowadzenie własnych elementów umożliwiających zakomponowanie dzieła zamkniętego z zachowaniem stylu dzieła oryginalnego (witraż).
Interpretacja własna zadanego tematu wykonana w zakładanej technice artystycznej (szkło).
Przygotowanie projektu i realizacja (wybranego fragmentu) na zadany temat (odpowiedź na zamówienie inwestora) w sposób całkowicie autorski w zadanej technice (malarstwo ścienne: fresk, sgraffito, techniki współczesne).

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Rzepińska M. „Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego” Arkady 2009
2. Belting Hans „Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie” Universitas 2007
3. Hornung D. „Kolor. Kurs dla artystów i projektantów” Universitas 2004
4. Gombrich E.H. „Pisma o sztuce i kulturze” Universitas 2011
5. Gage John „Kolor i kultura” Universitas 2008
6. Cennini Cennino „Rzecz o malarstwie” PiW 1955
7. Doerner Max „Materiały malarskie i ich zastosowanie” Arkady 2017 (wydanie 24)
8. Ślesiński Władysław „Techniki malarskie, spoiwa mineralne” Arkady 1983
9. Ślesiński Władysław „Malarstwo sztalugowe i ścienne” Arkady 1989
10. Aidan Hart „Ikona. Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego” Wydawnictwo Jedność 2015
11. Sikorski Tomasz, Rutkiewicz Marcin, „Graffiti w Polsce 1940-2010” Carta Blanca 2011
12. Żychowska M.J. „Współczesne witraże polskie” PK 1999
13. praca zbiorowa „Techniki wielkich mistrzów malarstwa” Arkady 2005
14. „Barwy szkła” (dwumiesięcznik)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01
Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K10
umiejętności
opiskod


Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15
A1_U16
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19
A1_U20

MJ_U03 MJ_U09
wiedza
opiskod


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13

MJ_W01 MJ_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.3 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9787