Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Wzornictwo
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Pracownia projektowa A ilość: 1
Komunikacja wizualna Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Miler 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie architektury okrętów Prac. proj. 60h
d dr Paweł Gełesz 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie Produktu Przemysłowego Prac. proj. 60h
d prof. Marek Adamczewski 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Pracownia projektowa B ilość: 1
Design eksperymentalny Prac. proj. 60h
d prof. Sławomir Fijałkowski 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie ergonomiczne Prac. proj. 60h
d dr hab. Marek Średniawa 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Pracownia projektowa C ilość: 1
Projektowanie mebla seryjnego Prac. proj. 60h
d dr hab. Marek Jóźwicki 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie produktu Prac. proj. 60h
d prof. Jarosław Szymański 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Estetyka W 30h
o dr Nikodem Rachoń 30 1 W [E]
sylabus
komputerowe wspomaganie projektowania (animacje) Ćw 30h
o mgr inż. arch. Paweł Czarzasty 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
komputerowe wspomaganie projektowania (Solid Works) Ćw 30h
o dr Anna Wachowicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Psychologia społeczna W 30h
o mgr Marta Dopierała 30 1 W [E]
sylabus
Teoria i krytyka współczesnego wzornictwa W 30h
o mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Prac. proj. 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 1 Prac. proj. [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 430 30
ROK
I
SEMESTR
2
Pracownia projektowa A ilość: 1
Komunikacja wizualna Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Miler 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie architektury okrętów Prac. proj. 60h
d dr Paweł Gełesz 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie Produktu Przemysłowego Prac. proj. 60h
d prof. Marek Adamczewski 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Pracownia projektowa B ilość: 1
Design eksperymentalny Prac. proj. 60h
d prof. Sławomir Fijałkowski 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie ergonomiczne Prac. proj. 60h
d dr hab. Marek Średniawa 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Pracownia projektowa C ilość: 1
Projektowanie mebla seryjnego Prac. proj. 60h
d dr hab. Marek Jóźwicki 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie produktu Prac. proj. 60h
d prof. Jarosław Szymański 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Pracownia do wyboru ilość: 1
komputerowe wspomaganie projektowania (animacje) Ćw 30h
d mgr inż. arch. Paweł Czarzasty 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
komputerowe wspomaganie projektowania (Solid Works) Ćw 30h
d mgr Mateusz Pawelec 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Laboratorium antropologiczne W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Marketing W 30h
o drinz Wioleta Kucharska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Teoria i krytyka współczesnego wzornictwa W 30h
o mgr Marta Kołacz 30 1 W [E]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Prac. proj. 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 1 Prac. proj. [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
sylabus
Razem: 400 30
ROK
II
SEMESTR
3
Pracownia projektowa A ilość: 1
Komunikacja wizualna Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Miler 60 12 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie ergonomiczne Prac. proj. 60h
d dr hab. Marek Średniawa 60 12 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie Produktu Przemysłowego Prac. proj. 60h
d prof. Marek Adamczewski 60 12 Prac. proj. [E]
sylabus
Pracownia projektowa B ilość: 1
Design eksperymentalny Prac. proj. 60h
d prof. Sławomir Fijałkowski 60 12 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie architektury okrętów Prac. proj. 60h
d dr Paweł Gełesz 60 12 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie mebla seryjnego Prac. proj. 60h
d dr hab. Marek Jóźwicki 60 12 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie produktu Prac. proj. 60h
d prof. Jarosław Szymański 60 12 Prac. proj. [E]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Metodologia pracy pisemnej S 15h
o mgr Marta Kołacz 15 1 S [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Prac. proj. 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Prac. proj. [Z]
sylabus
Zarządzanie projektami W 30h
o prof. Marek Adamczewski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 235 30
ROK
II
SEMESTR
4
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Projektowanie ilość: 1
Design eksperymentalny Prac. proj. 60h
d prof. Sławomir Fijałkowski 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Komunikacja wizualna Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Miler 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie architektury okrętów Prac. proj. 60h
d dr Paweł Gełesz 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie ergonomiczne Prac. proj. 60h
d dr hab. Marek Średniawa 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie mebla seryjnego Prac. proj. 60h
d dr hab. Marek Jóźwicki 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie produktu Prac. proj. 60h
d prof. Jarosław Szymański 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie Produktu Przemysłowego Prac. proj. 60h
d prof. Marek Adamczewski 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 30h
d prof. Sławomir Fijałkowski 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d dr hab. Marek Średniawa 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d prof. Marek Adamczewski 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d prof. Jarosław Szymański 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d dr hab. Jacek Miler 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d dr Paweł Gełesz 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d dr hab. Marek Jóźwicki 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
o 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d prof. Marek Adamczewski 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d dr Tomasz Kwiatkowski 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe d dr hab. Bogumiła Jóźwicka - 16 sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d dr Maciej Dojlitko 30 16 S [Z]
sylabus
Razem: 100 30