Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 2 W [Z]
sylabus
Ergonomia W 30h
o mgr inż. Wojciech Charkin 30 1 W [Z]
sylabus
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 60h
o dr hab. Marta Branicka 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Formy Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej Prac. proj. 45h
o dr Rafał Setlak 45 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Kompozycja Ćw 60h
o dr Grażyna Kilarska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla Prac. proj. 45h
o dr Arkadiusz Staniszewski 45 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
o mgr Mateusz Żywicki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Projektowania w Krajobrazie Kulturowym Ćw 30h
o mgr inż. Marek Barański 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy urbanistyki W 30h
o dr Anna Golędzinowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek Architektoniczny Ćw 30h
o dr hab. Jan Sikora 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 520 30
ROK
I
SEMESTR
2
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [E]
sylabus
Ergonomia W 30h
o mgr inż. Wojciech Charkin 30 1 W [E]
sylabus
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 60h
o dr hab. Marta Branicka 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Formy Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej Prac. proj. 45h
o dr Rafał Setlak 45 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Hubert Bilewicz 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Kompozycja Ćw 60h
o dr Grażyna Kilarska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla Prac. proj. 45h
o dr Arkadiusz Staniszewski 45 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy konstrukcji W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
o mgr Mateusz Żywicki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Projektowania w Krajobrazie Kulturowym Ćw 30h
o mgr inż. Marek Barański 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy urbanistyki W 30h
o dr Anna Golędzinowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek Architektoniczny Ćw 30h
o dr hab. Jan Sikora 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 550 30