Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru ilość: 1
Mebel- Sprzęt Ćw 30h
d dr hab. Krzysztof Ludka 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wystawiennictwo i Scenografia Plenerowa Ćw 30h
d prof. Aleksander Widyński 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Architektura Pasywna Prac. proj. 60h
o dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Architektura Struktur Krajobrazowych Prac. proj. 60h
o prof. Andrzej Pniewski 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Estetyka W 30h
o dr Nikodem Rachoń 30 1 W [E]
sylabus
Estetyka Krajobrazowa Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne Ćw 60h
o dr hab. Marta Branicka 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium antropologiczne Ćw 30h
o dr Monika Zawadzka 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Miasto i Architektura: Projektowanie Miejsc Ćw 30h
o dr Monika Zawadzka 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
projektowanie detalu architektonicznego Ćw 30h
o dr Arkadiusz Staniszewski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 30h
d dr Arkadiusz Staniszewski 30 2 Ćw [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 430 31
ROK
I
SEMESTR
2
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru ilość: 1
Mebel- Sprzęt Ćw 30h
d dr hab. Krzysztof Ludka 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wystawiennictwo i Scenografia Plenerowa Ćw 30h
d prof. Aleksander Widyński 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Architektura Krajobrazu W 30h
o mgr inż. Joanna Rayss 30 2 W [Z st.]
sylabus
Architektura Pasywna Prac. proj. 60h
o dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Architektura Struktur Krajobrazowych Prac. proj. 60h
o prof. Andrzej Pniewski 60 7 Prac. proj. [E]
sylabus
Estetyka Krajobrazowa Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne Ćw 60h
o dr hab. Marta Branicka 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Miasto i Architektura: Projektowanie Miejsc Ćw 30h
o dr Monika Zawadzka 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Prawo budowlane W 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 30h
d dr Arkadiusz Staniszewski 30 2 Ćw [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 400 30