Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Moduł: Wstęp do Intermediów
Metodologia konstruowania projektów artystycznych Prac. proj. 30h
o dr Dorota Nieznalska 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Narracja wizualna Prac. proj. 30h
o dr hab. Bogna Burska 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat DTP Ćw 60h
o mgr Maciej Salamon 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Blok przedmiotów dla Międzywydziałowej Specjalności Animacja ECTS (min): 1 ECTS (max): 5 ilość (min): 5
Historia Filmu i Filmu Animowanego W 20h
o dr hab. Paweł Sitkiewicz 20 1 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo Prac. art. 30h
o prof. Waldemar Marszałek 30 1 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek dynamiczny Prac. art. 30h
o prof. Janina Rudnicka 30 1 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy technik fotograficznych - e-learning W 30h
o dr Agnieszka Babińska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Psychofizjologia widzenia W 30h
o dr Anna Burkiewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 530 30
ROK
I
SEMESTR
2
Moduł: Wstęp do Intermediów
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Problematyka społeczna i percepcja zmysłowa Prac. proj. 30h
o dr hab. Bogna Burska 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Warsztat DTP Ćw 60h
o mgr Maciej Salamon 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Blok przedmiotów dla Międzywydziałowej Specjalności Animacja ECTS (min): 1 ECTS (max): 5 ilość (min): 5
Język filmowy Ćw 30h
o mgr Sławomir Pultyn 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. Waldemar Marszałek 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek dynamiczny Prac. art. 30h
o prof. Janina Rudnicka 30 1 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Hubert Bilewicz 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 480 30