Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Moduł: Wstęp do Intermediów
Metodologia konstruowania projektów artystycznych Prac. proj. 30h
o dr Anna Leśniak 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Narracja wizualna Prac. proj. 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Burska 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Psychofizjologia widzenia W 30h
o dr Anna Burkiewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Moduł technologiczny
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat DTP Ćw 30h
o dr Maciej Salamon 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja
Historia Filmu i Filmu Animowanego W 20h
o dr Piotr Kurpiewski 20 2 W [Z st.]
sylabus
Język filmowy Ćw 25h
o mgr Sławomir Pultyn 25 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Prac. art. 30h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek dynamiczny Prac. art. 30h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 525 32
ROK
I
SEMESTR
2
Moduł: Wstęp do Intermediów
Percepcja zmysłowa Prac. proj. 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Burska 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Dorota Grubba-Thiede 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Moduł technologiczny
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy technologii cyfrowych Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat DTP Ćw 30h
o dr Maciej Salamon 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja
Język filmowy Ćw 25h
o mgr Sławomir Pultyn 25 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek dynamiczny Prac. art. 30h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 475 30
ROK
II
SEMESTR
3
Moduł: Wstęp do Intermediów
Obrazy i społeczeństwo Prac. proj. 60h
o prof. ASP dr hab. Bogna Burska 60 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Instytucje kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 30h
o mgr Jarosław Bartołowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o dr Maciej Salamon 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 60h
o dr Vahram Mkhitaryan 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja
Kompozycja Kadru Filmowego Ćw 30h
o mgr Sławomir Pultyn 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 45h
o prof. Piotr Dumała 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Filmu Animowanego Ćw 20h
o prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 485 32
ROK
II
SEMESTR
4
Moduł: Wstęp do Intermediów
Zasoby kultury wizualnej Prac. proj. 45h
o prof. ASP dr hab. Bogna Burska 45 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Plener intermedialny Plener 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Plener [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
sylabus
Moduł technologiczny
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o dr Maciej Salamon 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 60h
o dr Vahram Mkhitaryan 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja
Kompozycja Kadru Filmowego Ćw 30h
o mgr Sławomir Pultyn 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 45h
o prof. Piotr Dumała 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Filmu Animowanego Ćw 20h
o prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 395 30