Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Podstawy Projektowania Graficznego ECTS: 8 ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
o dr Jarosław Bujny 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
o prof. dr hab. Tomasz Bogusławski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Rysunku i Malarstwa ECTS: 3 ilość: 1
Podstawy rysunku i malarstwa Ćw 60h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku i malarstwa Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Grafiki Artystycznej ECTS: 8 ilość: 1
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. dr hab. Waldemar Marszałek 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Marek Targoński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat komputerowy i narzędzia cyfrowe Ćw 30h
o mgr Rafał Fedusio 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 420 30
ROK
I
SEMESTR
2
Podstawy Projektowania Graficznego ECTS: 8 ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
o prof. dr hab. Tomasz Bogusławski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
o dr Jarosław Bujny 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Rysunku i Malarstwa ECTS: 3 ilość: 1
Podstawy rysunku i malarstwa Ćw 60h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku i malarstwa Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Grafiki Artystycznej ECTS: 8 ilość: 1
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. dr hab. Waldemar Marszałek 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Plener ECTS: 1 ilość: 1
Plener Plener 30h
d dr Karol Lewalski 30 1 Plener [Z]
sylabus
Plener Plener 30h
d mgr Vasyl Savchenko 30 1 Plener [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat komputerowy i narzędzia cyfrowe Ćw 30h
o mgr Rafał Fedusio 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 420 30
ROK
II
SEMESTR
3
Podstawy Projektowania Graficznego ECTS: 8 ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
o prof. dr hab. Tomasz Bogusławski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
o dr Jarosław Bujny 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Grafiki Artystycznej ECTS: 8 ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo ECTS: 2 ilość: 1
Rysunek i Malarstwo Ćw 60h
d prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia grafiki W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o mgr Yevheniya Tynna 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 60h
o mgr Małgorzata Popinigis 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Grafiki Interaktywnej Ćw 60h
o mgr Mateusz Żywicki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy technologii multimedialnych Ćw 60h
o mgr Rafał Kołsut 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 480 30
ROK
II
SEMESTR
4
Podstawy Projektowania Graficznego ECTS: 8 ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
o prof. dr hab. Tomasz Bogusławski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
o dr Jarosław Bujny 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Grafiki Artystycznej ECTS: 8 ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo ECTS: 2 ilość: 1
Rysunek i Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 60h
d prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia grafiki W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o mgr Yevheniya Tynna 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 60h
o mgr Małgorzata Popinigis 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Grafiki Interaktywnej Ćw 60h
o mgr Mateusz Żywicki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy technologii multimedialnych Ćw 60h
o mgr Rafał Kołsut 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 480 30
ROK
III
SEMESTR
5
Pracownia Grafiki Artystycznej (1 pracownia do wyboru) ECTS: 8 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Grafiki Projektowej (2 pracownie do wyboru) ECTS: 10 ilość: 2
Pracownia Fotografii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Propedeutyki Projektowania Książki Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej ECTS: 3 ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
d dr Dorota Grubba-Thiede 30 3 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z]
sylabus
Podstawy Grafiki Interaktywnej Ćw 60h
o mgr Mateusz Żywicki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 45h
o prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 420 30
ROK
III
SEMESTR
6
Seminarium dyplomowe ECTS: 2 ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. dr hab. Janusz Górski 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Łukasz Butowski 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Robert Turło 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 15 2 S [Z st.]
sylabus
Pracownia Grafiki Artystycznej (1 pracownia do wyboru) ECTS: 8 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Grafiki Projektowej (2 pracownie do wyboru) ECTS: 8 ilość: 2
Pracownia Fotografii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Propedeutyki Projektowania Książki Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej ECTS: 4 ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
d dr Dorota Grubba-Thiede 30 4 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy Grafiki Interaktywnej Ćw 60h
o mgr Mateusz Żywicki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
"Pracownia Fotografii - wpis warunkowy" d prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk - 5 sylabus
Psychofizjologia widzenia W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 45h
o prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo - różnica programowa Ćw 45h
o prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Ada Pawlikowska 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Agata Królak 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d mgr Vasyl Savchenko 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe d - 2 sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 540 45