Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru ilość: 1
Formy Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej Prac. proj. 45h
d dr Rafał Setlak 45 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla Prac. proj. 45h
d dr Arkadiusz Staniszewski 45 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Fakultet ilość: 1
Historia grafiki W 30h
d dr Zofia Krasnopolska- Wesner 30 1 W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr Łukasz Guzek 30 1 W [Z]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Instalacje W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 2 W [Z]
sylabus
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
o dr Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania 3D Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania Auto CAD Ćw 30h
o mgr inż. Jakub Góralski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Oświetlenie W 30h
o mgr inż. Grzegorz Skowroński 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy Architektury Krajobrazu Ćw 30h
o mgr inż. Joanna Rayss 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
podstawy projektowania architektoniczno urbanistycznego Ćw 30h
o dr Anna Golędzinowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Struktury przestrzenne Ćw 60h
o dr hab. Krzysztof Ludka 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Szata roślinna oraz podstawy dendrologii Ćw 30h
o dr Michał Buliński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji W 30h
o mgr Michał Pecko 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 565 30
ROK
II
SEMESTR
4
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru ilość: 1
Formy Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej Prac. proj. 45h
d dr Rafał Setlak 45 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla Prac. proj. 45h
d dr Arkadiusz Staniszewski 45 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Fakultet ilość: 1
Historia grafiki W 30h
d dr Zofia Krasnopolska- Wesner 30 1 W [E]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d 30 1 W [E]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [E]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Instalacje W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 2 W [E]
sylabus
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
o dr Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania 3D Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania Auto CAD Ćw 30h
o mgr inż. Jakub Góralski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Architektury Krajobrazu Ćw 30h
o mgr inż. Joanna Rayss 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
podstawy projektowania architektoniczno urbanistycznego Ćw 30h
o dr Anna Golędzinowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Prototypowanie 1 Ćw 15h
o mgr Grzegorz Zięcina 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 2 Ćw 15h
o dr Marta Hryc 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 3 Ćw 15h
o mgr Jakub Ossendowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Struktury przestrzenne Ćw 60h
o dr hab. Krzysztof Ludka 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Szata roślinna oraz podstawy dendrologii Ćw 30h
o dr Michał Buliński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 550 30
ROK
III
SEMESTR
5
Fakultet ilość: 1
Podstawy projektowania mebla Ćw 45h
d dr Arkadiusz Staniszewski 45 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Wystawiennictwa i Scenografii Plenerowej Ćw 45h
d prof. Aleksander Widyński 45 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru ilość: 1
Podstawy Architektury Pasywnej Prac. proj. 60h
d dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 10 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy Architektury Struktur Krajobrazowych Prac. proj. 60h
d prof. Andrzej Pniewski 60 10 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia artystyczna ilość: 1
Ceramika Prac. art. 60h
d dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne Ćw 60h
d dr hab. Marta Branicka 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Prac. art. 60h
d prof. Janusz Akermann 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Prac. art. 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Prac. art. 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Prac. art. 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d dr hab. Krzysztof Polkowski 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy Rzeźby Prac. art. 60h
d prof. Jan Szczypka 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy Rzeźby Ćw 60h
d dr hab. Tomasz Sobisz 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 60h
d mgr Agnieszka Sikorska 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Prac. art. 60h
d prof. Aleksander Widyński 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Architektura Miasta Europejskiego W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
o dr Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [Z]
sylabus
Ochrona Konserwatorska Ćw 30h
o mgr Marta Saj 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy prawa budowlanego W 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty projektowe Ćw 30h
d dr hab. Krzysztof Ludka 30 2 Ćw [Z]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
o mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Razem: 385 31
ROK
III
SEMESTR
6
Fakultet ilość: 1
Podstawy projektowania mebla Ćw 45h
d dr Arkadiusz Staniszewski 45 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Wystawiennictwa i Scenografii Plenerowej Ćw 45h
d prof. Aleksander Widyński 45 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru ilość: 1
Podstawy Architektury Pasywnej Prac. proj. 60h
d dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 10 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy Architektury Struktur Krajobrazowych Prac. proj. 60h
d prof. Andrzej Pniewski 60 10 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia artystyczna ilość: 1
Ceramika Prac. art. 60h
d dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne Ćw 60h
d dr hab. Marta Branicka 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Prac. art. 60h
d prof. Janusz Akermann 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Prac. art. 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych d prof. Cezary Paszkowski - - sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Prac. art. 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d dr hab. Krzysztof Polkowski 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy Rzeźby Prac. art. 60h
d prof. Jan Szczypka 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy Rzeźby Ćw 60h
d dr hab. Tomasz Skórka 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku d - 6 sylabus
Technologia sztuki włókna Prac. art. 60h
d prof. Aleksander Widyński 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia Miejsca i Rzeczy W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
o dr Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [E]
sylabus
Ochrona Konserwatorska Ćw 30h
o mgr Marta Saj 30 1 Ćw [E]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
o mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Razem: 340 30