Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykłady_sem. Z
Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [Z]
sylabus
Ergonomia W 30h
o dr Jakub Gołębiewski 30 2 W [Z]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Kompozycja Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy i metodyka projektowania Ćw 90h
o dr inż. Marek Barański
dr Arkadiusz Staniszewski
90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
o mgr Agata Janiszewska 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Architektoniczny Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek artystyczny Ćw 60h
o dr Mikołaj Harmoza 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 520 30
ROK
I
SEMESTR
2
Wykłady_sem. L
Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [Z]
sylabus
Ergonomia W 30h
o dr Jakub Gołębiewski 30 2 W [Z]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Kolor Ćw 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Kompozycja Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 Ćw 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy i metodyka projektowania Ćw 90h
o dr inż. Marek Barański 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Architektoniczny Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Szata roślinna oraz podstawy dendrologii W 30h
o mgr inż. Agnieszka Hubeny-Żukowska 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 580 31
ROK
II
SEMESTR
3
Fakultet_sem. Z ilość: 1
Historia grafiki W 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z]
sylabus
Wykłady_sem. Z
Budownictwo Ogólne i Instalacje W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [Z]
sylabus
Historia architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
ćwiczenia projekt_sem. Z ilość: 1
Podstawy projektowania mebla i stuktur Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania mebla i stuktur Ćw 60h
o dr Arkadiusz Staniszewski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia ogrodów i założeń krajobrazowych W 30h
o mgr inż. Agnieszka Hubeny-Żukowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Kompozycja przestrzenna Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Materiałoznawstwo W 30h
o dr Rafał Setlak 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Podstawy Architektury Krajobrazu W 30h
o mgr Marcin Kasprowicz 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Podstawy i metodyka projektowania Ćw 60h
o dr Rafał Setlak 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy urbanistyki W 30h
o prof. Jacek Dominiczak 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 520 31
ROK
II
SEMESTR
4
Fakultet_sem. L ilość: 1
Historia grafiki W 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d dr Hubert Bilewicz 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Wykłady_sem. L
Budownictwo Ogólne i Instalacje W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Cwiczenia projekt._L ilość: 1
Projektowanie mebla Ćw 30h
o dr Arkadiusz Staniszewski 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie struktur przestrzennych Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 Ćw 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Materiały wykończenia wnętrz W 30h
o mgr Marta Koniczuk
dr inż. Paweł Czarzasty
mgr Beniamin Straszewski
30 2 W [Z st.]
sylabus
Podstawy Architektury Krajobrazu Ćw 30h
o mgr Marcin Kasprowicz 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy i metodyka projektowania Ćw 60h
o prof. dr hab. Andrzej Pniewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy ochrony przestrzeni kulturowych W 30h
o dr inż. Marek Barański 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Podstawy projektowania zieleni Ćw 30h
o mgr inż. Agnieszka Hubeny-Żukowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy urbanistyki Ćw 30h
o prof. Jacek Dominiczak 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Prototypowanie 1 Ćw 15h
o mgr Grzegorz Zięcina 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 2 Ćw 15h
o mgr Bartosz Jaroszek 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 3 Ćw 15h
o mgr Jakub Ossendowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 475 31
ROK
III
SEMESTR
5
Wykłady_sem. Z ilość (min): 1 ilość (max): 7
Antropologia kulturowa W 30h
o prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [Z]
sylabus
Podstawy prawa budowlanego W 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
o mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Pracownia artystyczna_sem. Z ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d mgr Vasyl Savchenko 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
o prof. dr hab. Marek Model 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
o prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Ćwiczenia_sem. Z ilość: 1
Projektowanie mebla Ćw 45h
o dr Arkadiusz Staniszewski 45 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie struktur przestrzennych Ćw 45h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 45 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru_sem. Z ilość: 1
Interdyscyplinarna pracownia architektury Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania przestrzeni publicznych Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia struktur krajobrazowych Ćw 60h
d dr Rafał Setlak 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marta Branicka 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy ochrony przestrzeni kulturowych Ćw 30h
o dr inż. Marek Barański 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty projektowe Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 60 3 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 445 30
ROK
III
SEMESTR
6
Wykłady_sem. Z ilość (min): 1 ilość (max): 7
Historia architektury wnętrz W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [Z]
sylabus
Pracownia artystyczna_sem. L ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d mgr Vasyl Savchenko 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
o prof. dr hab. Marek Model 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Rzeżby Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Ćwiczenia_sem. L ilość: 1
Projektowanie mebla Ćw 45h
o dr Arkadiusz Staniszewski 45 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie struktur przestrzennych Ćw 45h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 45 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru_sem. L ilość: 1
Interdyscyplinarna pracownia architektury Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 12 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania przestrzeni publicznych Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 60 12 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia struktur krajobrazowych Ćw 60h
d dr Rafał Setlak 60 12 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. L
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marta Branicka 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty projektowe Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 60 3 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 370 31