Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
pracownia projektowa B_sem. Z ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 90h
d dr Katarzyna Zawistowska 90 7 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie mebla Ćw 90h
d dr Filip Ludka 90 7 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Ćw 90h
d prof. Jacek Dominiczak 90 7 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
pracownia projektowa A_sem. Z ilość: 1
Projektowanie architektury wnętrz I Ćw 90h
d prof. Beata Szymańska 90 7 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Ćw 90h
d prof. dr hab. Remigiusz Grochal 90 7 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 90 7 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Wykłady_sem. Z ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Laboratorium_A_sem. Z ilość: 1
Laboratorium Badawcze Architektura Wnętrz I Ćw 30h
o prof. Beata Szymańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Architektura Wnętrz II Ćw 30h
o prof. dr hab. Remigiusz Grochal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Architektura Wnętrz III Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium_B_sem. Z ilość: 1
Laboratorium Badawcze Architektury Spektaklu i Scenografii Ćw 30h
o dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Mebla Ćw 30h
o dr Filip Ludka 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Wnętrz Miejskich Ćw 30h
o prof. Jacek Dominiczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia Miejsca i Rzeczy W 30h
o prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Detal w Architekturze Wnętrz Ćw 60h
o mgr Michał Pecko 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Estetyka W 30h
o dr Robert Dolewski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Psychologia społeczna Ćw 30h
o mgr Marta Dopierała 30 2 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Teoria i Krytyka Współczesnej Architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 490 31
ROK
I
SEMESTR
2
pracownia projektowa B_sem. L ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 90h
d dr Katarzyna Zawistowska 90 7 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie mebla Ćw 90h
d dr Filip Ludka 90 7 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Ćw 90h
d prof. Jacek Dominiczak 90 7 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
pracownia projektowa A_sem. L ilość: 1
Projektowanie architektury wnętrz I Ćw 90h
d prof. Beata Szymańska 90 7 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Ćw 90h
d prof. dr hab. Remigiusz Grochal 90 7 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 90 7 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Wykłady_sem. L ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
o mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Laboratorium_A_sem. L ilość: 1
Laboratorium Badawcze Architektura Wnętrz I Ćw 30h
o prof. Beata Szymańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Architektura Wnętrz II Ćw 30h
o prof. dr hab. Remigiusz Grochal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Architektura Wnętrz III Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium_B_sem. L ilość: 1
Laboratorium Badawcze Architektury Spektaklu i Scenografii Ćw 30h
o dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Mebla Ćw 30h
o dr Filip Ludka 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Wnętrz Miejskich Ćw 30h
o prof. Jacek Dominiczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Detal w Architekturze Wnętrz Ćw 60h
o dr Tomasz Zmyślony 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium antropologiczne W 30h
o prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Architektura Wnętrz I_różnica programowa Ćw 30h
o prof. Beata Szymańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Mebla_różnica programowa Ćw 30h
o dr Filip Ludka 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2+ Ćw 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Marketing W 30h
o dr inż. Wioleta Kucharska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Prawo budowlane W 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 1 W [Z st.]
sylabus
Teoria i Krytyka Współczesnej Architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 550 35
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium dyplomowe ilość: 1
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Jacek Dominiczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. dr hab. Remigiusz Grochal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Beata Szymańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
o dr Filip Ludka 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
pracownia projektowa B_sem. Z ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 90h
d dr Katarzyna Zawistowska 90 11 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie mebla Ćw 90h
d dr Filip Ludka 90 11 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Ćw 90h
d prof. Jacek Dominiczak 90 11 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
pracownia projektowa A_sem. Z ilość: 1
Projektowanie architektury wnętrz I Ćw 90h
d prof. Beata Szymańska 90 11 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Ćw 90h
d prof. dr hab. Remigiusz Grochal 90 11 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 90 11 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Laboratorium_A_sem. Z ilość: 1
Laboratorium Badawcze Architektura Wnętrz I Ćw 30h
o prof. Beata Szymańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Architektura Wnętrz II Ćw 30h
o prof. dr hab. Remigiusz Grochal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Architektura Wnętrz III Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium_B_sem. Z ilość: 1
Laboratorium Badawcze Architektury Spektaklu i Scenografii Ćw 30h
o dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Mebla Ćw 30h
o dr Filip Ludka 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium Badawcze Wnętrz Miejskich Ćw 30h
o prof. Jacek Dominiczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Metodologia pracy pisemnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [Z]
sylabus
Razem: 295 30
ROK
II
SEMESTR
4
Seminarium dyplomowe _sem. L ilość: 1
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Beata Szymańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Jacek Dominiczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. dr hab. Remigiusz Grochal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
o dr Filip Ludka 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowa_sem. L ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 120h
d dr Katarzyna Zawistowska 120 27 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz I Ćw 120h
d prof. Beata Szymańska 120 27 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Ćw 120h
d prof. dr hab. Remigiusz Grochal 120 27 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 120 27 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie mebla Ćw 120h
d dr Filip Ludka 120 27 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Ćw 120h
d prof. Jacek Dominiczak 120 27 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 160 30