Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Wzornictwo
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykłady_sem. Z
Antropologia Miejsca i Rzeczy W 30h
o prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Estetyka W 30h
o dr Robert Dolewski 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Psychologia społeczna W 30h
o mgr Marta Dopierała 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Teoria i krytyka współczesnego wzornictwa W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Pracownia projektowa C_sem. Z ilość: 1
Design eksperymentalny Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie mebla seryjnego Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie produktu Ćw 60h
d prof. dr hab. Jarosław Szymański 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
pracownia projektowa B_sem. Z ilość: 1
Komunikacja wizualna Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Miler 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie ergonomiczne Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Średniawa 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
pracownia projektowa A_sem. Z ilość: 1
Projektowanie architektury okrętów Ćw 60h
d dr Paweł Gełesz 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie Produktu Przemysłowego Ćw 60h
d prof. dr hab. Marek Adamczewski 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy procesu wdrożeniowego / CAD Ćw 30h
o prof. dr hab. Marek Adamczewski 30 2 Ćw [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 460 30
ROK
I
SEMESTR
2
Wykłady_sem. L
Laboratorium antropologiczne W 30h
o prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Marketing W 30h
o dr inż. Wioleta Kucharska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Teoria i krytyka współczesnego wzornictwa W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Pracownia projektowa C_sem. L ilość: 1
Design eksperymentalny Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie mebla seryjnego Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie produktu Ćw 60h
d prof. dr hab. Jarosław Szymański 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
pracownia projektowa B_sem. L ilość: 1
Komunikacja wizualna Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Miler 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie ergonomiczne Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Średniawa 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
pracownia projektowa A_sem. L ilość: 1
Projektowanie architektury okrętów Ćw 60h
d dr Paweł Gełesz 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie Produktu Przemysłowego Ćw 60h
d prof. dr hab. Marek Adamczewski 60 5 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Lektorat B2+ Ćw 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Podstawy procesu wdrożeniowego / CAD Ćw 45h
o prof. dr hab. Marek Adamczewski 45 4 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Prac. proj. 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Prac. proj. [Z]
sylabus
Warsztaty projektowo-badawcze_wpis warunkowy Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 505 32
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium dyplomowe ilość: 1
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marta Flisykowska 60 2 Ćw [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d dr Paweł Gełesz 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Miler 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. dr hab. Jarosław Szymański 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. dr hab. Marek Adamczewski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Średniawa 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Maciej Dojlitko 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d dr Tomasz Kwiatkowski 60 2 Ćw [Z]
sylabus
Wykłady_sem. Z
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Zarządzanie projektami W 30h
o prof. dr hab. Marek Adamczewski 30 2 W [Z st.]
sylabus
pracownia projektowa B_sem. Z ilość: 1
Projektowanie architektury okrętów Ćw 60h
d dr Paweł Gełesz 60 11 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie mebla seryjnego Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki 60 11 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie produktu Ćw 60h
d prof. dr hab. Jarosław Szymański 60 11 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
pracownia projektowa A_sem. Z ilość: 1
Design eksperymentalny Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski 60 11 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Komunikacja wizualna Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Miler 60 11 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie ergonomiczne Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Średniawa 60 11 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie Produktu Przemysłowego Ćw 60h
d prof. dr hab. Marek Adamczewski 60 11 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Metodologia pracy pisemnej W 15h
o dr Zbigniew Mańkowski 15 1 W [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 295 30
ROK
II
SEMESTR
4
Seminarium dyplomowe ilość: 1
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marta Flisykowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d dr Paweł Gełesz 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Miler 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. dr hab. Jarosław Szymański 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. dr hab. Marek Adamczewski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Średniawa 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Maciej Dojlitko 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 60h
d dr Tomasz Kwiatkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowa_sem. L ilość: 1
Design eksperymentalny Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski 60 27 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Komunikacja wizualna Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Miler 60 27 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie architektury okrętów Ćw 60h
d dr Paweł Gełesz 60 27 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie ergonomiczne Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Średniawa 60 27 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie mebla seryjnego Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki 60 27 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie produktu Ćw 60h
d prof. dr hab. Jarosław Szymański 60 27 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie Produktu Przemysłowego Ćw 60h
d prof. dr hab. Marek Adamczewski 60 27 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 130 30