Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Moduł kształcenia ogólnego
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy kompozycji i percepcji wzrokowej Ćw 30h
o mgr Jarosław Bartołowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Moduł technologiczny
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
o dr Maciej Salamon 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja
Historia Filmu i Filmu Animowanego W 20h
o dr Piotr Kurpiewski 20 2 W [Z st.]
sylabus
Język filmowy Ćw 25h
o mgr Sławomir Pultyn 25 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Prac. art. 30h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek dynamiczny Prac. art. 30h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł: Wstęp do Intermediów
Metodologia konstruowania projektów artystycznych Prac. proj. 30h
o dr Anna Leśniak 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Narracja wizualna Prac. proj. 30h
o dr Honorata Martin 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Percepcja zmysłowa Prac. proj. 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Burska 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 540 32
ROK
I
SEMESTR
2
Moduł kształcenia ogólnego
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Moduł technologiczny
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
o dr Maciej Salamon 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy technologii cyfrowych Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja
Język filmowy Ćw 25h
o mgr Sławomir Pultyn 25 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek dynamiczny Prac. art. 30h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł: Wstęp do Intermediów
Metodologia konstruowania projektów artystycznych Prac. proj. 30h
o dr Anna Leśniak 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Narracja wizualna Prac. proj. 30h
o dr Honorata Martin 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Percepcja zmysłowa Prac. proj. 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Burska 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 550 30
ROK
II
SEMESTR
3
Moduł technologiczny
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o dr Maciej Salamon 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 60h
o dr Vahram Mkhitaryan 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Instytucje kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja
Kompozycja Kadru Filmowego Ćw 20h
o mgr Sławomir Pultyn 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 45h
o dr hab. Piotr Muszalski 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Filmu Animowanego Ćw 20h
o prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy 1 ECTS (max): 7 ilość (max): 1
I Pracownia Intermediów Prac. proj. 90h
d prof. ASP dr hab. Bogna Burska 90 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
III Pracownia Intermediów Prac. proj. 90h
d dr Honorata Martin 90 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 460 30
ROK
II
SEMESTR
4
Moduł technologiczny
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o dr Maciej Salamon 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 60h
o dr Vahram Mkhitaryan 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Plener intermedialny Plener 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Plener [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 45h
o dr hab. Piotr Muszalski 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Filmu Animowanego Ćw 20h
o prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy 1 ECTS (max): 6 ilość (max): 1
I Pracownia Intermediów Prac. proj. 60h
d prof. ASP dr hab. Bogna Burska 60 6 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
II Pracownia Intermediów Prac. proj. 60h
d dr Anna Leśniak 60 6 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
III Pracownia Intermediów Prac. proj. 60h
d dr Honorata Martin 60 6 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy 2 ECTS (max): 4 ilość (max): 2
Podstawy Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 30h
o prof. dr hab. Grzegorz Klaman 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 30h
o prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 470 31
ROK
III
SEMESTR
5
Moduł kształcenia ogólnego
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Elements of Art History W 20h
o dr Roman Nieczyporowski 20 1 W [Z]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Podstawy projektowania graficznego Prac. proj. 30h
d dr Jarosław Bujny 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja
Podstawy projektowania i animacji cyfrowej 3D Ćw 30h
o mgr Adam Przybysz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Postprodukcja obrazu filmowego - korekcja barwna Ćw 30h
o Andrzej Tomczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 60h
o dr hab. Piotr Muszalski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego w. ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 3 S [Z]
sylabus
Moduł kierunkowy 1 ECTS (max): 7 ilość (max): 1
II Pracownia Intermediów Prac. proj. 90h
d dr Anna Leśniak 90 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy 2 ECTS (max): 4 ilość (max): 2
Podstawy Działań Transdyscyplinarnych Ćw 30h
o prof. dr hab. Grzegorz Klaman 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Przestrzeni Audio i Video Prac. art. 30h
o prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Razem: 455 31
ROK
III
SEMESTR
6
Moduł kształcenia ogólnego
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Marketing i promocja sztuki W 30h
o mgr Małgorzata Matyka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Podstawy projektowania graficznego Prac. proj. 30h
d dr Jarosław Bujny 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/Specjalność Animacja
Podstawy projektowania i animacji cyfrowej 3D Ćw 30h
o mgr Adam Przybysz 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 60h
o dr hab. Piotr Muszalski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego w. ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 7 S [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy 1 ECTS (max): 7 ilość (max): 1
II Pracownia Intermediów Prac. proj. 60h
d dr Anna Leśniak 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 300 30