Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Pracownia Rysunku i Pracownia Malarstwa ECTS: 5 ilość: 2
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Artystyczna ECTS: 5 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa ECTS: 12 ilość: 2
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia Projektowa i Edycja Obrazu Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 450 30
ROK
I
SEMESTR
2
Pracownia Rysunku i Pracownia Malarstwa ECTS: 4 ilość: 2
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Artystyczna ECTS: 5 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa ECTS: 12 ilość: 2
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia Projektowa i Edycja Obrazu Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne W 10h
o prof. dr hab. Sławomir Witkowski 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 460 30
ROK
II
SEMESTR
3
Pracownia do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat fotografii studyjnej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa ECTS: 12 ilość: 2
Fotografia Projektowa i Edycja Obrazu Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej ECTS: 5 ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d dr Zbigniew Brzostowski 30 5 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia Grafiki Projektowej W 30h
o dr Zofia Krasnopolska-Wesner 30 2 W [Z]
sylabus
Historia Kultury W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Kulturowe Konteksty Grafiki W 15h
o dr Zbigniew Mańkowski 15 1 W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z]
sylabus
Razem: 315 30
ROK
II
SEMESTR
4
Seminarium dyplomowe ECTS: 2 ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. dr hab. Janusz Górski 15 2 S [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat fotografii studyjnej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa ECTS: 12 ilość: 2
Fotografia Projektowa i Edycja Obrazu Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej ECTS: 6 ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d dr Zbigniew Brzostowski 30 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 6 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia Grafiki Projektowej W 30h
o dr Zofia Krasnopolska-Wesner 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia Kultury W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Kulturowe Konteksty Grafiki W 15h
o dr Zbigniew Mańkowski 15 1 W [Z st.]
sylabus
Wybrane Zagadnienia Sztuki Współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Razem: 330 30