Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Kierunek: Szkoła Doktorska
Studia stacjonarne -error-


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
bez grupy / obowiązkowe
Organizacja planu badań/komercjalizacja Konwersatorium 16h
o prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 16 1 Konwersatorium [Z]
sylabus
Razem: 16 1