Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Kierunek: Szkoła Doktorska
Studia stacjonarne -error-


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Praktyka zawodowa ECTS: 2 ilość (min): 1 ilość (max): 2
Praktyka zawodowa Pr 60h
o prof. dr hab. Grzegorz Klaman 60 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka zawodowa Pr 60h
o prof. Jacek Dominiczak 60 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka zawodowa Pr 60h
o prof. dr hab. Robert Kaja 60 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka zawodowa Pr 60h
o prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 60 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka zawodowa Pr 60h
o prof. ASP dr hab. Marek Średniawa 60 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka zawodowa Pr 60h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 2 Pr [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 16h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 16 2 W [Z]
sylabus
Historia i trendy dyscypliny W 16h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 16 1 W [Z]
sylabus
Metodologia dyscypliny W 30h
o prof. dr hab. Marek Adamczewski 30 2 W [Z]
sylabus
Metodologia pracy badawczej W 16h
o prof. Jacek Dominiczak 16 1 W [Z]
sylabus
Metodyka wystąpień publicznych W 12h
o dr Filip Ignatowicz 12 1 W [Z]
sylabus
Metodyka zajęć dydaktycznych W 30h
o prof. dr hab. Maria Mendel 30 2 W [Z]
sylabus
Organizacja planu badań/komercjalizacja Konwersatorium 18h
o prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 18 2 Konwersatorium [Z]
sylabus
Projekt badawczy W 20h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 20 3 W [Z]
sylabus
Strategie kształcenia w Szkole Doktorskiej w Gdańsku W 9h
o prof. dr hab. Robert Florczak 9 1 W [Z]
sylabus
Teoria dyscypliny W 16h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 16 2 W [Z]
sylabus
Wykłady monograficzne Zagadnienia współczesnej kultury - dylematy cywilizacji W 18h
o prof. dr hab. Robert Florczak 18 2 W [Z]
sylabus
Razem: 321 21