Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie
Kierunek: Studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne
Studia stacjonarne Studia III stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium kierunkowe_semestr zimowy ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Piotr Józefowicz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Remigiusz Grochal 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Maciej Świeszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Kurs uzupełniający_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Fotografia cyfrowa Ćw 30h
d mgr Jarosław Bartołowicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Kultury W 30h
d dr Zbigniew Brzostowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy urbanistyki W 30h
d prof. dr hab. Jacek Dominiczak 30 1 W [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania przestrzeni publicznych W 30h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 30 1 W [Z st.]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich W 30h
d prof. dr hab. Jacek Dominiczak 30 1 W [Z st.]
sylabus
Projektowanie zieleni W 30h
d mgr inż. Agnieszka Hubeny-Żukowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d prof. dr hab. Anna Królikiewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia i trendy dyscypliny W 8h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia dyscypliny W 8h
o prof. dr hab. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodyka zajęć dydaktycznych W 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 W [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Ćw 30h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Projekt badawczy W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Psychologia kultury W 16h
o dr Paulina Pawlicka 16 1 W [E]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 S [Z]
sylabus
Wykłady Monograficzne W 10h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 150 8
ROK
II
SEMESTR
4
Seminarium kierunkowe_semestr letni ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Remigiusz Grochal 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Grzegorz Klaman 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Sławomir Witkowski 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Kurs uzupełniający_semestr letni ECTS: 1 ilość: 1
Fotografia cyfrowa Ćw 30h
d mgr Jarosław Bartołowicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Kultury W 30h
d dr Zbigniew Brzostowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania zieleni W 30h
d mgr inż. Agnieszka Hubeny-Żukowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy urbanistyki W 30h
d prof. dr hab. Jacek Dominiczak 30 1 W [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania przestrzeni publicznych W 30h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 30 1 W [Z st.]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich W 30h
d prof. dr hab. Jacek Dominiczak 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d prof. dr hab. Anna Królikiewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna ECTS: 2 ilość: 1
Praktyka dydaktyczna Pr 80h
o prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz 80 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 80h
o prof. dr hab. Sławomir Witkowski 80 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 80h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 80 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 80h
o prof. dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 80 2 Pr [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Historia i trendy dyscypliny W 8h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia dyscypliny W 8h
o prof. dr hab. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodyka zajęć dydaktycznych W 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Projekt badawczy Ćw 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Wykłady Monograficzne W 20h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 20 1 W [Z]
sylabus
Wykłady z ofert przygotowanych przez Wydziały W 10h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 204 9
ROK
III
SEMESTR
5
Seminarium kierunkowe_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Janina Rudnicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Robert Kaja 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Jacek Kornacki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Marek Adamczewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Jarosław Bauć 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Roman Gajewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Janina Rudnicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Robert Kaja 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Marek Adamczewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Jacek Kornacki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Jarosław Bauć 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Roman Gajewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 8 1 S [Z]
sylabus
Razem: 16 2
ROK
III
SEMESTR
6
Seminarium kierunkowe_semestr letni ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Marek Adamczewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Robert Kaja 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie_semestr letni ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Robert Kaja 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Marek Adamczewski 8 1 S [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna ECTS: 4 ilość: 1
Praktyka dydaktyczna Pr 90h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 90 4 Pr [Z]
sylabus
Razem: 106 6