Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Projekt kuratorski/projekt artystyczny_sem.zimowy ECTS: 10 ilość (min): 1 ilość (max): 10
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
d prof. Andrzej Śramkiewicz 120 10 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 120 10 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
d prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 120 10 S [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny_teoretyczny_sem_z ECTS: 2 ilość: 1
Analiza dzieła sztuki W 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej W 30h
d dr Hubert Bilewicz 30 2 W [Z]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej W 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie sem.zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 1 S [Z]
sylabus
Wykład monograficzny ECTS: 1 ilość: 1
Wykład monograficzny W 30h
d prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła sztuki W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Fotografia W 30h
o mgr Marek Frankowski 30 4 W [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
o prof. dr hab. Grzegorz Klaman 30 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Kultura wizualna W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Modele kuratorskie W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Organizacja projektów artystycznych i naukowych Ćw 30h
o mgr Anna Włodarska-Zamiara 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria krytyki artystycznej W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztat krytyka sztuki Ćw 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza z zakresu źródeł finansowania działań artystycznych, promocji sztuki i pisania wniosków o granty Ćw 30h
o mgr Emilia Orzechowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 720 30
ROK
II
SEMESTR
4
Projekt kuratorski/projekt artystyczny_sem.letni ECTS: 13 ilość: 1
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 120 13 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
d prof. Andrzej Śramkiewicz 120 13 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
d prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 120 13 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 120 13 S [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny-teoretyczny_sem.L ECTS: 2 ilość: 1
Historia filmu W 30h
d dr Zbigniew Brzostowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d dr Iwona Zając 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Kompozycja Kadru Filmowego Ćw 30h
d mgr Sławomir Pultyn 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu cyfrowego W 30h
d dr Vahram Mkhitaryan 30 2 W [Z st.]
sylabus
Teoria i Krytyka Współczesnej Architektury W 30h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do wystawiennictwa W 30h
d mgr Emilia Orzechowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie sem.letni ECTS: 4 ilość: 1
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr Dorota Grubba-Thiede 30 4 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Organizacja projektów artystycznych i naukowych W 30h
o mgr Anna Włodarska-Zamiara 30 1 W [Z st.]
sylabus
Staż w muzeum, galerii lub pracowni artysty Pr 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 3 Pr [Z]
sylabus
Sztuki wizualne Ćw 30h
o prof. Jerzy Ostrogórski 30 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria krytyki artystycznej W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Warsztat krytyka sztuki Ćw 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat krytyka sztuki W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 360 32