Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Prac. proj. 60h
d prof. Sławomir Witkowski 60 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Staniszewski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy
Fotografia kreacyjna Ćw 30h
o mgr Jan Rogało 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Prac. proj. 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Krytyczna praktyka artystyczna w przestrzeni społecznej Ćw 60h
o dr Anna Leśniak 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia otwarta Ćw 15h
o dr Anna Kalwajtys 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Pracownia otwarta Ćw 15h
o dr Krzysztof Miękus 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Realizacja obrazu video Prac. art. 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Essential History of Art W 20h
o dr Roman Nieczyporowski 20 1 W [Z st.]
sylabus
Historia fotografii W 30h
o dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy-w-1 ilość (max): 1
Pracownia fotografii dokumentalnej Ćw 60h
d mgr Magdalena Czajka 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia fotografii projektowej Ćw 60h
d dr Agnieszka Babińska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy-w ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. art. 90h
d prof. Grzegorz Klaman 90 3 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Ćw 90h
d prof. Wojciech Zamiara 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 560 30
ROK
I
SEMESTR
2
Moduł kierunkowy
Fotografia kreacyjna Ćw 30h
o mgr Jan Rogało 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Prac. proj. 30h
o dr Adam Witkowski 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Historia fotografii W 30h
o dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z]
sylabus
Plener intermedialny Plener 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Plener [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Prac. proj. 60h
d prof. Sławomir Witkowski 60 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Staniszewski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy-w ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. art. 90h
d prof. Grzegorz Klaman 90 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Ćw 90h
d prof. Wojciech Zamiara 90 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy-w-1 ilość (max): 1
Pracownia fotografii dokumentalnej Ćw 60h
d mgr Lucyna Kolendo 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia fotografii projektowej Ćw 60h
d dr Agnieszka Babińska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Zajmowanie przestrzeni W 30h
o dr hab. Bogna Burska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 510 32