Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej_Z ECTS: 12 ilość: 1
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 12 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o prof. Andrzej Śramkiewicz 60 12 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 60 12 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 60 12 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej_Z ECTS: 8 ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 8 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia teatru W 30h
o dr Marzena Wojciechowska Orszulak 30 1 W [Z st.]
sylabus
Krytyka Artystyczna W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Marketing i promocja sztuki W 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Uczestnictwo w kulturze: media i edukacja Ćw 30h
o mgr Anna Włodarska-Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat pisarski Ćw 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny 1 W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 345 32
ROK
III
SEMESTR
6
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej semestr letni ECTS: 13 ilość: 1
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 13 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 60 13 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 60 13 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej semestr letni ECTS: 8 ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 8 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Intermedia Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Krytyka Artystyczna W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Warsztat pisarski Ćw 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do wystawiennictwa W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z estetyki W 30h
o dr Andrzej C. Leszczyński 30 1 W [Z st.]
sylabus
Zarządzanie projektami i instytucjami kultury W 30h
o dr Jacek Kołtan 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 255 30