Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie
Kierunek: Studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne
Studia stacjonarne Studia III stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Seminarium kierunkowe_semestr zimowy ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Katarzyna Józefowicz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Adam Kamiński 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Jan Sikora 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Maciej Świtała 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Janusz Akermann 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Sławomir Witkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Remigiusz Grochal 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Piotr Józefowicz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Kurs uzupełniający_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Antropologia kulturowa W 30h
d dr Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Design eksperymentalny Ćw 30h
d prof. Sławomir Fijałkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Ćw 30h
d dr Adam Witkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika warsztatowa - Pracownia serigrafii Ćw 30h
d dr Katarzyna Łukasik 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 30h
d dr hab. Jacek Staniszewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Przestrzeń Publiczna W 30h
d dr hab. Jan Sikora 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek. Koncepcyjny Ćw 30h
d prof. Roman Gajewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Multimedialny Ćw 30h
d dr hab. Przemysław Łopaciński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Semantyczne aspekty wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty - laboratorium ekspresji i koloru Ćw 30h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o dr hab. Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o dr Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Kultura i tożsamość W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 1 W 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Psychologia kultury W 16h
o dr Anna Burkiewicz 16 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 S [Z]
sylabus
Razem: 110 6
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium kierunkowe_semestr zimowy ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Robert Kaja 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Jacek Kornacki 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Janina Rudnicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Jacek Staniszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Roman Gajewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Jarosław Bauć 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Kurs uzupełniający_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Antropologia Miejsca i Rzeczy W 30h
d dr Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 30h
d dr hab. Zbigniew Treppa 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Ćw 30h
d dr hab. Robert Kaja 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Multimedialny Ćw 30h
d dr hab. Przemysław Łopaciński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. Aleksander Widyński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o dr hab. Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o dr Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Kultura i tożsamość W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 1 W 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z]
sylabus
Psychologia kultury W 16h
o dr Anna Burkiewicz 16 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium doktoranckie W 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 W [Z]
sylabus
Razem: 110 6
ROK
III
SEMESTR
5
Seminarium kierunkowe_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Roman Gajewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Magdalena Góra 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Janina Rudnicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
seminarium doktoranckie_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Roman Gajewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Magdalena Góra 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Janina Rudnicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Razem: 16 2