Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie
Kierunek: Studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne
Studia stacjonarne Studia III stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
Seminarium kierunkowe_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Roman Gajewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Magdalena Góra 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Janina Rudnicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
seminarium doktoranckie_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Roman Gajewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Magdalena Góra 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Janina Rudnicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Razem: 16 2