Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia niestacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Grupa przedmiotów kierunkowych ECTS: 21 ilość: 7
Fotografia projektowa/kreacyjna W Ćw 24h
o mgr Emilia Wernicka 24 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika edytorska i typografia W Ćw 16h
o dr Ada Pawlikowska 16 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Identyfikacja wizualna/responsywne budowanie tożsamości wizualnej W Ćw 16h
o dr Adam Świerżewski 16 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Ilustracja kreacyjna/infograficzna W Ćw 16h
o dr Jarosław Bujny 16 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie opakowań i form reklamowych W Ćw 16h
o prof. dr hab. Sławomir Witkowski 16 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie otwarte/plakat i projektowanie dla kultury W Ćw 16h
o dr Anna Witkowska 16 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie UX/UI W Ćw 24h
o mgr Mateusz Żywicki 24 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Grupa przedmiotów teoretycznych ECTS: 7 ilość: 3
Historia projektowania W 16h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 16 3 W [Z]
sylabus
Lektorat B2+ Ćw 16h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 16 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria i praktyka w rozwiązywaniu problemów projektowych metodą Design Thinking W Ćw 16h
o mgr Piotr Białas 16 3 W Ćw [Z]
sylabus
Grupa przedmiotów uzupełniających ECTS: 2 ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 16h
o mgr Jakub Zając 16 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 192 30
ROK
I
SEMESTR
2
Grupa przedmiotów kierunkowych ECTS: 21 ilość: 7
Fotografia projektowa/kreacyjna W Ćw 16h
o mgr Emilia Wernicka 16 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika edytorska i typografia W Ćw 16h
o dr Ada Pawlikowska 16 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Identyfikacja wizualna/responsywne budowanie tożsamości wizualnej W Ćw 16h
o dr Adam Świerżewski 16 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Ilustracja kreacyjna/infograficzna W Ćw 16h
o mgr Adam Pękalski 16 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie opakowań i form reklamowych W Ćw 16h
o prof. dr hab. Sławomir Witkowski 16 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie otwarte/plakat i projektowanie dla kultury W Ćw 16h
o dr Anna Witkowska 16 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie UX/UI W Ćw 16h
o mgr Mateusz Żywicki 16 3 W Ćw [Z st.]
sylabus
Grupa przedmiotów teoretycznych ECTS: 7 ilość: 4
Historia projektowania W 16h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 16 3 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2+ lektorat 16h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 16 1 lektorat [E]
sylabus
Prawo autorskie W 16h
o mgr Alicja Pałgan 16 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Teoria i praktyka w rozwiązywaniu problemów projektowych metodą Design Thinking W Ćw 16h
o mgr Piotr Białas 16 2 W Ćw [E]
W Ćw [Z]
sylabus
Grupa przedmiotów uzupełniających ECTS: 2 ilość: 1
Rysunek i Malarstwo Ćw 16h
o mgr Iwona Murawska 16 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 192 30