Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Moduł kształcenia ogólnego
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Psychofizjologia widzenia W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Moduł technologiczny
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat DTP Ćw 30h
o dr Maciej Salamon 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru:Intermedia/specjalność Fotografia
Historia fotografii W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 60h
o dr Vahram Mkhitaryan 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 30h
o dr Anna Leśniak 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Moduł: Wstęp do Intermediów
Metodologia konstruowania projektów artystycznych Prac. proj. 30h
o dr Anna Leśniak 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Narracja wizualna Prac. proj. 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Burska 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 480 30
ROK
I
SEMESTR
2
Moduł kształcenia ogólnego
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Moduł technologiczny
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy technologii cyfrowych Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat DTP Ćw 30h
o dr Maciej Salamon 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru:Intermedia/specjalność Fotografia
Historia fotografii W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji W 30h
o dr Robert Turło 30 3 W [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 60h
o dr Vahram Mkhitaryan 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 30h
o prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Moduł Wstęp do Intermediów
Percepcja zmysłowa Prac. proj. 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Burska 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 450 30
ROK
II
SEMESTR
3
Moduł technologiczny
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 30h
o mgr Jarosław Bartołowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o dr Maciej Salamon 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 60h
o dr Vahram Mkhitaryan 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Fotografia
Podstawy Animacji W 30h
o dr Robert Turło 30 2 W [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii dokumentalnej Warsztat 60h
o mgr Magdalena Czajka 60 3 Warsztat [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii projektowej Prac. proj. 60h
o dr Agnieszka Babińska 60 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Zagadnienia rysunku Ćw 45h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Instytucje kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł: Wstęp do Intermediów
Obrazy i społeczeństwo Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Bogna Burska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 495 31
ROK
II
SEMESTR
4
Moduł technologiczny
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o dr Maciej Salamon 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 60h
o dr Vahram Mkhitaryan 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Fotografia
Fotografia cyfrowa Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji W 30h
o dr Robert Turło 30 2 W [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii dokumentalnej Warsztat 60h
o mgr Lucyna Kolendo 60 3 Warsztat [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii projektowej Prac. proj. 60h
o dr Agnieszka Babińska 60 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Zagadnienia rysunku Ćw 45h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Plener intermedialny Plener 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Plener [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Moduł: Wstęp do Intermediów
Zasoby kultury wizualnej Prac. proj. 45h
o prof. ASP dr hab. Bogna Burska 45 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 510 32
ROK
III
SEMESTR
5
Moduł kształcenia ogólnego
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Elements of Art History W 20h
o dr Roman Nieczyporowski 20 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego w. ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 3 S [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Malarstwo Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
d dr Eurydyka Kata 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Prac. art. 30h
d prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz 30 3 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do techniki komputerowej 3D Ćw 30h
d mgr Przemysław Trześniak 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Fotografia-F ilość (max): 1
Podstawy fotografii dokumentalnej Warsztat 60h
d mgr Magdalena Czajka 60 3 Warsztat [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii projektowej Prac. proj. 60h
d dr Agnieszka Babińska 60 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Fotografia-In ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 90h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 90 11 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 90h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 90 11 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Fotografia ilość (max): 1
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 350 30
ROK
III
SEMESTR
6
Moduł kształcenia ogólnego
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Marketing i promocja sztuki W 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego w. ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 6 S [Z st.]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
d dr Jarosław Bujny 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 30h
d prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do techniki komputerowej 3D Ćw 30h
d mgr Przemysław Trześniak 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Fotografia ilość (max): 1
Podstawy fotografii dokumentalnej Warsztat 60h
d mgr Lucyna Kolendo 60 4 Warsztat [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii projektowej Prac. proj. 60h
d dr Agnieszka Babińska 60 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru - Intermedia ilość (max): 1
Obrazy i społeczeństwo Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Bogna Burska 90 11 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 90h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 90 11 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 90h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 90 11 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 285 30