Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Moduł kierunkowy
Kształtowanie otoczenia Ćw 40h
o dr hab. Robert Kaja 40 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek intermedialny Ćw 30h
o prof. Janina Rudnicka 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Fotografia artystyczna i edycja obrazu Ćw 60h
d dr Agnieszka Babińska 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 60h
d dr hab. Robert Kaja 60 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. Katarzyna Józefowicz 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego-s ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 15 6 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 6 S [Z]
sylabus
Moduł kierunkowy-w ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. art. 120h
d prof. Grzegorz Klaman 120 9 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. art. 120h
d prof. Wojciech Zamiara 120 9 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 325 30
ROK
II
SEMESTR
4
Moduł kształcenia ogólnego
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Interwencja artystyczna W 30h
o dr Jacek Kołtan 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy-s ilość: 1
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d prof. Grzegorz Klaman 60 14 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d prof. Wojciech Zamiara 60 14 S [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego-s ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 15 9 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 9 S [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy
Rysunek intermedialny Ćw 30h
o prof. Janina Rudnicka 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 165 30