Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Prac. proj. 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie i Organizacja Przestrzeni (In) Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Robert Kaja 60 3 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy
Fotografia kreacyjna Ćw 30h
o mgr Jan Rogało 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Prac. proj. 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Krytyczna praktyka artystyczna w przestrzeni społecznej Ćw 60h
o dr Anna Leśniak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia otwarta Ćw 15h
o dr Anna Kalwajtys 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Pracownia otwarta Ćw 15h
o dr Krzysztof Miękus 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Realizacja obrazu video Prac. art. 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 3 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Essential History of Art W 20h
o dr Roman Nieczyporowski 20 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy-w ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. art. 150h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 150 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. art. 150h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 150 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Razem: 530 30
ROK
I
SEMESTR
2
Moduł kształcenia ogólnego
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z]
sylabus
Plener intermedialny Plener 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Plener [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie i Organizacja Przestrzeni (In) Prac. proj. 60h
d prof. dr hab. Robert Kaja 60 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy
Fotografia kreacyjna Ćw 30h
o mgr Jan Rogało 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Prac. proj. 30h
o dr Adam Witkowski 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Zajmowanie przestrzeni W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Burska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy-w ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. art. 150h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 150 7 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. art. 150h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 150 7 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Razem: 480 30
ROK
II
SEMESTR
3
Moduł kierunkowy
Kształtowanie otoczenia Ćw 40h
o prof. dr hab. Robert Kaja 40 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek intermedialny Ćw 30h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Fotografia artystyczna i edycja obrazu Ćw 60h
d dr Agnieszka Babińska 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 60h
d prof. dr hab. Robert Kaja 60 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego-s ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 15 6 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 6 S [Z]
sylabus
Moduł kierunkowy-w ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. art. 120h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 120 9 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. art. 120h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 120 9 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 325 30
ROK
II
SEMESTR
4
Moduł kształcenia ogólnego
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Interwencja artystyczna W 30h
o dr Jacek Kołtan 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy-s ilość: 1
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 60 14 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 60 14 S [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego-s ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 15 9 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 9 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 15 9 S [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy
Rysunek intermedialny Ćw 30h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 165 30