Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Prac. proj. 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie i Organizacja Przestrzeni (In) Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Robert Kaja 60 3 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy
Fotografia kreacyjna Ćw 30h
o dr Jan Rogało 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Generatywna manipulacja obrazem W 30h
o mgr Katarzyna Najmajer 30 1 W [Z]
sylabus
Grafika multimedialna Prac. proj. 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Krytyczna praktyka artystyczna w przestrzeni społecznej Ćw 40h
o dr Anna Leśniak 40 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia otwarta Ćw 15h
o dr Michał Łuczak 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Pracownia otwarta Ćw 15h
o dr Artur Grabowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Realizacja obrazu video Prac. art. 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 3 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Essential History of Art W 20h
o mgr Mariola Balińska 20 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy-w ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. art. 120h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 120 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. art. 120h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 120 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Razem: 510 30
ROK
I
SEMESTR
2
Moduł kształcenia ogólnego
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z]
sylabus
Plener intermedialny Plener 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Plener [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie i Organizacja Przestrzeni (In) Prac. proj. 60h
d prof. dr hab. Robert Kaja 60 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy
Fotografia kreacyjna Ćw 30h
o dr Jan Rogało 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Prac. proj. 30h
o dr Adam Witkowski 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Zajmowanie przestrzeni W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Burska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy-w ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. art. 120h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 120 7 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. art. 120h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 120 7 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Razem: 450 30
ROK
II
SEMESTR
3
Moduł kształcenia ogólnego
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Pracownia fotografii projektowej Ćw 60h
d dr Agnieszka Babińska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie i Organizacja Przestrzeni (In) Prac. proj. 60h
d prof. dr hab. Robert Kaja 60 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy
Generatywna manipulacja obrazem W 30h
o mgr Katarzyna Najmajer 30 1 W [Z]
sylabus
Kształtowanie otoczenia Ćw 40h
o prof. dr hab. Robert Kaja 40 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek intermedialny Ćw 45h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy-w ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. art. 120h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 120 10 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. art. 120h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 120 10 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego-s ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 6 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 6 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d dr Zbigniew Brzostowski 30 6 S [Z]
sylabus
Razem: 385 30
ROK
II
SEMESTR
4
Moduł kształcenia ogólnego
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Interwencja artystyczna W 30h
o dr Jacek Kołtan 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy-s ilość: 1
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 15h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 15 14 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 15h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 15 14 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr Honorata Martin 15 14 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr Martyna Jastrzębska 15 14 S [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy
Rysunek intermedialny Ćw 30h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego-s ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 9 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 9 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
d dr Zbigniew Brzostowski 30 9 S [Z st.]
sylabus
Razem: 135 30