Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Grafika Artystyczna ECTS: 6 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 90h
d dr Robert Turło 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 90h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 90h
d dr Łukasz Butowski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 90h
d prof. Cezary Paszkowski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 90h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa ECTS: 12 ilość: 2
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Rysunku i Pracownia Malarstwa - sem. zimowy ECTS (max): 4 ilość: 2
Malarstwo Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 90 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 90 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 90 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 90 2 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia projektowa Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztat fotografii studyjnej Ćw 30h
o mgr Jarosław Bartołowicz
prof. ASP dr hab. Leszek Krutulski
30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 540 30
ROK
I
SEMESTR
2
Grafika Artystyczna ECTS: 6 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 90h
d dr Robert Turło 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 90h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 90h
d dr Łukasz Butowski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 90h
d prof. Cezary Paszkowski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 90h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa ECTS: 12 ilość: 2
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Rysunku i Pracownia Malarstwa - sem. letni ECTS (max): 3 ilość: 2
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia projektowa Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 1 W [E]
sylabus
Warsztat fotografii studyjnej Ćw 30h
o mgr Jarosław Bartołowicz
prof. ASP dr hab. Leszek Krutulski
30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne W 10h
o prof. dr hab. Sławomir Witkowski 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 490 30
ROK
II
SEMESTR
3
Grafika Projektowa ECTS: 12 ilość: 2
Fotografia projektowa Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat fotografii studyjnej Ćw 60h
d mgr Jarosław Bartołowicz
prof. ASP dr hab. Leszek Krutulski
60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe (1 prowadzący) ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 15 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 15 10 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia Grafiki Projektowej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia Kultury W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Wykład monograficzny W 15h
o prof. dr hab. Sławomir Witkowski 15 1 W [Z]
sylabus
Razem: 300 30
ROK
II
SEMESTR
4
Grafika Projektowa ECTS: 12 ilość: 2
Fotografia projektowa Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat fotografii studyjnej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Leszek Krutulski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe (1 prowadzący) ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 15 10 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia Grafiki Projektowej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
sylabus
Historia Kultury W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wybrane Zagadnienia Sztuki Współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
sylabus
Wykład monograficzny W 15h
o prof. dr hab. Sławomir Witkowski 15 1 W [Z]
sylabus
Razem: 300 30