Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
Grafika Artystyczna - sem. zimowy (1 pracownia) ECTS: 4 ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d mgr Vasyl Savchenko 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa - sem. zimowy (1 pracownia) ECTS: 4 ilość: 1
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. Jadwiga Okrassa 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d prof. Janusz Górski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. Sławomir Witkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d dr hab. Adam Kamiński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Staniszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Propedeutyki Projektowania Książki Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium Pisemnej Pracy Licencjackiej ECTS: 3 ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Łukasz Guzek 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Małgorzata Jankowska 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 15 3 S [Z]
sylabus
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Fotografia Ćw 30h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania i animacji cyfrowej 3D Ćw 30h
o mgr Mateusz Kozłowski 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Postprodukcja obrazu filmowego - korekcja barwna Ćw 30h
o Andrzej Tomczak 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 60h
o prof. Piotr Dumała 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła sztuki W 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 390 30
ROK
III
SEMESTR
6
Seminarium Dyplomowe ECTS: 2 ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr hab. Jacek Staniszewski 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. Sławomir Witkowski 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. Janusz Górski 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Anita Wasik 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. Jadwiga Okrassa 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr hab. Adam Kamiński 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. Janusz Akermann 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d mgr Vasyl Savchenko 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Łukasz Butowski 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Katarzyna Łukasik 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium Pisemnej Pracy Licencjackiej ECTS: 4 ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Łukasz Guzek 15 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Małgorzata Jankowska 15 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 15 4 S [Z st.]
sylabus
Grafika Artystyczna - sem. letni (1 pracownia) ECTS: 4 ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d mgr Vasyl Savchenko 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa - semestr letni (1 pracownia) ECTS: 4 ilość: 1
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. Jadwiga Okrassa 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d prof. Janusz Górski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. Sławomir Witkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d dr hab. Adam Kamiński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Staniszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Propedeutyki Projektowania Książki Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Fotografia Ćw 30h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania i animacji cyfrowej 3D Ćw 30h
o mgr Mateusz Kozłowski 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 60h
o prof. Piotr Dumała 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła sztuki W 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z st.]
sylabus
Psychofizjologia widzenia W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 390 30