Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Podstawy Projektowania Graficznego /Podział na 2 grupy/ ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d dr Jarosław Bujny 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d prof. dr hab. Tomasz Bogusławski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Grafiki Artystycznej /podział na 2 grupy/ ilość: 1
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. dr hab. Waldemar Marszałek 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Historia Filmu i Filmu Animowanego W 20h
o dr Piotr Kurpiewski 20 1 W [Z st.]
sylabus
Język filmowy W 25h
o mgr Sławomir Pultyn 25 1 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek dynamiczny Ćw 30h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Marek Targoński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat komputerowy i narzędzia cyfrowe Ćw 30h
o mgr Rafał Fedusio 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 540 30
ROK
I
SEMESTR
2
Podstawy projektowania graficznego /1 z 2 grup/ ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d prof. dr hab. Tomasz Bogusławski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d dr Jarosław Bujny 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Grafiki Artystycznej /podział na 2 grupy/ ilość: 1
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. dr hab. Waldemar Marszałek 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Plener (1 grupa do wyboru) ilość: 1
Plener Plener 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 1 Plener [Z]
sylabus
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Język filmowy W 25h
o mgr Sławomir Pultyn 25 2 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek dynamiczny Ćw 30h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat komputerowy i narzędzia cyfrowe Ćw 30h
o mgr Rafał Fedusio 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 520 30
ROK
II
SEMESTR
3
Podstawy projektowania graficznego (1 z 2 grup) ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d prof. dr hab. Tomasz Bogusławski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d dr Eurydyka Kata 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Artystyczna (1 pracownia) ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d mgr Vasyl Savchenko 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Kompozycja Kadru Filmowego Ćw 20h
o mgr Sławomir Pultyn 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 45h
o 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Filmu Animowanego Ćw 20h
o prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia grafiki W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 60h
o mgr Małgorzata Popinigis 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 520 30
ROK
II
SEMESTR
4
Podstawy projektowania graficznego (1 z 2 grup) ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d dr Jarosław Bujny 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d prof. dr hab. Tomasz Bogusławski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Artystyczna (1 pracownia) ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d mgr Vasyl Savchenko 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 45h
o prof. Piotr Dumała 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Filmu Animowanego Ćw 20h
o prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 1 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia grafiki W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 60h
o mgr Małgorzata Popinigis 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 500 30
ROK
III
SEMESTR
5
Grafika Artystyczna - sem. zimowy (1 pracownia) ECTS: 4 ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d mgr Vasyl Savchenko 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa - sem. zimowy (1 pracownia) ECTS: 4 ilość: 1
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Propedeutyki Projektowania Książki Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium Pisemnej Pracy Licencjackiej ECTS: 3 ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 15 3 S [Z]
sylabus
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Fotografia Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania i animacji cyfrowej 3D Ćw 30h
o mgr Mateusz Kozłowski 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Postprodukcja obrazu filmowego - korekcja barwna Ćw 30h
o Andrzej Tomczak 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 60h
o prof. Piotr Dumała 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 390 30
ROK
III
SEMESTR
6
Seminarium Dyplomowe ECTS: 2 ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 15h
o dr Robert Turło
prof. Piotr Dumała
15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium Pisemnej Pracy Licencjackiej ECTS: 4 ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 15 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 15 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 15 4 S [Z st.]
sylabus
Grafika Artystyczna - sem. letni (1 pracownia) ECTS: 4 ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d mgr Vasyl Savchenko 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa - semestr letni (1 pracownia) ECTS: 4 ilość: 1
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Górski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Propedeutyki Projektowania Książki Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Fotografia Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania i animacji cyfrowej 3D Ćw 30h
o mgr Mateusz Kozłowski 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 60h
o prof. Piotr Dumała 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z st.]
sylabus
Psychofizjologia widzenia W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 390 30