Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Historia Filmu i Filmu Animowanego W 20h
o dr Piotr Kurpiewski 20 1 W [Z st.]
sylabus
Język filmowy W 25h
o mgr Sławomir Pultyn 25 1 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek dynamiczny Ćw 30h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy Grafiki Artystycznej /podział na 2 grupy/ ilość: 1
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. dr hab. Waldemar Marszałek 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego /1 z 2 grup/ ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d prof. dr hab. Tomasz Bogusławski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d dr Eurydyka Kata 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Marek Targoński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat komputerowy i narzędzia cyfrowe Ćw 30h
o mgr Mariusz Hoffman 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 570 31
ROK
I
SEMESTR
2
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Język filmowy W 25h
o mgr Sławomir Pultyn 25 2 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek dynamiczny Ćw 30h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z]
sylabus
Plener (1 grupa do wyboru) ilość: 1
Plener Plener 30h
d dr Łukasz Butowski 30 1 Plener [Z]
sylabus
Plener Plener 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 1 Plener [Z]
sylabus
Podstawy Grafiki Artystycznej /podział na 2 grupy/ ilość: 1
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. dr hab. Waldemar Marszałek 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego /1 z 2 grup/ ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d prof. dr hab. Tomasz Bogusławski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d dr Eurydyka Kata 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Dorota Grubba-Thiede 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat komputerowy i narzędzia cyfrowe Ćw 30h
o mgr Mariusz Hoffman 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 535 30
ROK
II
SEMESTR
3
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Kompozycja Kadru Filmowego Ćw 30h
o mgr Sławomir Pultyn 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 45h
o prof. Piotr Dumała 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Filmu Animowanego Ćw 20h
o prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z]
sylabus
Grafika Artystyczna (1 pracownia) ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego (1 z 2 grup) ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d dr Eurydyka Kata 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d prof. dr hab. Tomasz Bogusławski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia grafiki W 30h
o dr Zofia Krasnopolska-Wesner 30 2 W [Z]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 60h
o dr Agnieszka Babińska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 545 30
ROK
II
SEMESTR
4
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Kompozycja Kadru Filmowego Ćw 30h
o mgr Sławomir Pultyn 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 45h
o prof. Piotr Dumała 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Filmu Animowanego Ćw 20h
o prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Artystyczna (1 pracownia) ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego (1 z 2 grup) ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d prof. dr hab. Tomasz Bogusławski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d dr Eurydyka Kata 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia grafiki W 30h
o dr Zofia Krasnopolska-Wesner 30 1 W [Z]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Plener Plener 30h
o prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
dr Łukasz Butowski
30 1 Plener [Z]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 60h
o dr Agnieszka Babińska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Zbigniew Gorlak 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 530 30