Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
Fakultet ilość: 1
Podstawy projektowania mebla Ćw 45h
d dr Arkadiusz Staniszewski 45 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Wystawiennictwa i Scenografii Plenerowej Ćw 45h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 45 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia artystyczna ilość: 1
Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marta Branicka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Prac. art. 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Prac. art. 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Rzeźby Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Jan Szczypka 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy Rzeźby Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 60h
d mgr Agnieszka Sikorska 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru ilość: 1
Podstawy Architektury Pasywnej Prac. proj. 60h
d prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 8 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy Architektury Struktur Krajobrazowych Prac. proj. 60h
d prof. dr hab. Andrzej Pniewski 60 8 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Antropologia kulturowa W 30h
o prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [Z]
sylabus
Podstawy prawa budowlanego W 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 W [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia kulturowa W 30h
o prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [Z]
sylabus
Ochrona Konserwatorska Ćw 30h
o dr inż. Marek Barański 30 2 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy prawa budowlanego W 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty projektowe Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 30 2 Ćw [Z]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 475 34
ROK
III
SEMESTR
6
Fakultet ilość: 1
Podstawy projektowania mebla Ćw 45h
d dr Arkadiusz Staniszewski 45 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Wystawiennictwa i Scenografii Plenerowej Ćw 45h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 45 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia artystyczna ilość: 1
Ceramika Prac. art. 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Prac. art. 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Prac. art. 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy Rzeźby Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Jan Szczypka 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy Rzeźby Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Tomasz Skórka 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku d - 5 sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru ilość: 1
Podstawy Architektury Pasywnej Prac. proj. 60h
d prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy Architektury Struktur Krajobrazowych Prac. proj. 60h
d prof. dr hab. Andrzej Pniewski 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia architektury wnętrz W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Malarstwo Prac. art. 60h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Ochrona Konserwatorska Ćw 30h
o dr inż. Marek Barański 30 2 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Rzeźba Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 550 50