Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej ECTS: 5 ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Łukasz Guzek 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Małgorzata Jankowska 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Bogna Łakomska 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 5 S [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Fotografia artystyczna i edycja obrazu Ćw 60h
d dr Tomasz Sobecki 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d dr hab. Dariusz Syrkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d dr hab. Dariusz Syrkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Artystyczna (wybór 2 pracowni) ECTS: 12 ilość: 2
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d mgr Vasyl Savchenko 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia Grafiki Artystycznej W 30h
o dr Dorota Grubba-Thiede 30 2 W [Z]
sylabus
Historia Kultury W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Kulturowe Konteksty Grafiki W 15h
o dr Dorota Grubba-Thiede 15 1 W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z]
sylabus
Razem: 300 30
ROK
II
SEMESTR
4
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej ECTS: 6 ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 15 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Łukasz Guzek 15 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Bogna Łakomska 15 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Małgorzata Jankowska 15 6 S [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Fotografia artystyczna i edycja obrazu Ćw 60h
d dr Tomasz Sobecki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d dr hab. Dariusz Syrkowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d dr hab. Dariusz Syrkowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Artystyczna (wybór 2 pracowni) ECTS: 12 ilość: 2
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d mgr Vasyl Savchenko 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
seminarium dyplomowe ECTS: 2 ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. Janusz Akermann 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Łukasz Butowski 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Katarzyna Łukasik 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d mgr Vasyl Savchenko 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Robert Turło 15 2 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia Grafiki Artystycznej W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia Kultury W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Kulturowe Konteksty Grafiki W 15h
o dr Dorota Grubba-Thiede 15 1 W [Z st.]
sylabus
Wybrane Zagadnienia Sztuki Współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Razem: 315 30