Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Malarstwa
Kierunek: Malarstwo
Studia stacjonarne Studia Jednolite Magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Podstawy malarstwa ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 60h
o dr hab. Marek Targoński 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Agnieszka Sikorska 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 480 30
ROK
I
SEMESTR
2
Podstawy malarstwa ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Elementy geometrii wykreślnej i perspektywy Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Dorota Grubba-Thiede 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 60h
o dr hab. Marek Targoński 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Agnieszka Sikorska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 540 31