Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykłady_sem. Z
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [Z]
sylabus
Ergonomia W 30h
o mgr inż. Wojciech Charkin 30 1 W [Z]
sylabus
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marta Branicka 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Kompozycja Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla Prac. proj. 45h
o dr Arkadiusz Staniszewski 45 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy Projektowania Form Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej Ćw 45h
o dr inż. Marek Barański 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
o mgr Mateusz Żywicki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy urbanistyki W 30h
o dr Hanna Klementowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Rysunek Architektoniczny Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Jan Sikora 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 490 30
ROK
I
SEMESTR
2
Wykłady_sem. Z
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Ergonomia W 30h
o mgr inż. Wojciech Charkin 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marta Branicka 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Dorota Grubba-Thiede 15 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Kompozycja Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla Prac. proj. 45h
o dr Arkadiusz Staniszewski 45 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy konstrukcji W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Projektowania Form Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej Ćw 45h
o dr inż. Marek Barański 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
o mgr Mateusz Żywicki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy urbanistyki W 30h
o dr Hanna Klementowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek Architektoniczny Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Jan Sikora 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 520 30
ROK
II
SEMESTR
3
Fakultet_sem. Z ilość: 1
Historia grafiki W 30h
d dr Zofia Krasnopolska-Wesner 30 1 W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru_sem. Z ilość: 1
Formy Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej Prac. proj. 45h
d dr Rafał Setlak 45 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla Prac. proj. 45h
d dr Arkadiusz Staniszewski 45 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. Z ilość (min): 1 ilość (max): 7
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Instalacje W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 2 W [Z]
sylabus
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania 3D Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania Auto CAD Ćw 30h
o dr Radosław Czerniejewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Oświetlenie W 30h
o mgr inż. Grzegorz Skowroński 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy Architektury Krajobrazu Ćw 30h
o dr Wanda Łaguna 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
podstawy projektowania architektoniczno urbanistycznego Ćw 30h
o dr Hanna Klementowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Struktury przestrzenne Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Szata roślinna oraz podstawy dendrologii Ćw 30h
o dr Michał Buliński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji W 30h
o mgr Michał Pecko 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 565 30
ROK
II
SEMESTR
4
Fakultet_sem. Z ilość: 1
Historia grafiki W 30h
d dr Zofia Krasnopolska-Wesner 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru_sem. Z ilość: 1
Formy Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej Prac. proj. 45h
d dr Rafał Setlak 45 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla Prac. proj. 45h
d dr Arkadiusz Staniszewski 45 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. Z ilość (min): 1 ilość (max): 7
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Instalacje W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania 3D Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania Auto CAD Ćw 30h
o dr Radosław Czerniejewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Architektury Krajobrazu Ćw 30h
o dr Wanda Łaguna 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
podstawy projektowania architektoniczno urbanistycznego Ćw 30h
o dr Hanna Klementowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Prototypowanie 1 Ćw 15h
o mgr Grzegorz Zięcina 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 2 Ćw 15h
o mgr Rafał Rzeczkowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 3 Ćw 15h
o mgr Jakub Ossendowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Struktury przestrzenne Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Szata roślinna oraz podstawy dendrologii Ćw 30h
o dr Michał Buliński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 550 30