Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Podstawy Grafiki Artystycznej ECTS: 8 ilość: 1
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. Waldemar Marszałek 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego ECTS: 8 ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d prof. Tomasz Bogusławski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d dr Eurydyka Kata 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Rysunku i Malarstwa ECTS: 3 ilość: 1
Podstawy rysunku i malarstwa Ćw 60h
o dr hab. Jacek Kornacki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku i malarstwa Ćw 60h
o prof. Józef Czerniawski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku i malarstwa Ćw 60h
o prof. Marek Model 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku i malarstwa Ćw 60h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 30h
o dr hab. Marek Targoński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat komputerowy i narzędzia cyfrowe Ćw 30h
o mgr Mariusz Hoffman 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 420 30
ROK
I
SEMESTR
2
Podstawy Grafiki Artystycznej ECTS: 8 ilość: 1
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. Waldemar Marszałek 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego ECTS: 8 ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d prof. Tomasz Bogusławski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d dr Eurydyka Kata 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Rysunku i Malarstwa ECTS: 3 ilość: 1
Podstawy rysunku i malarstwa Ćw 60h
o dr hab. Jacek Kornacki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku i malarstwa Ćw 60h
o prof. Józef Czerniawski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku i malarstwa Ćw 60h
o prof. Marek Model 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku i malarstwa Ćw 60h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Dorota Grubba-Thiede 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Plener Plener 30h
o dr Łukasz Butowski
dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
30 1 Plener [Z]
sylabus
Warsztat komputerowy i narzędzia cyfrowe Ćw 30h
o mgr Mariusz Hoffman 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 420 30
ROK
II
SEMESTR
3
Grafika Artystyczna ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 90h
d prof. Janusz Akermann 90 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 90h
d dr Łukasz Butowski 90 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 90h
d dr hab. Katarzyna Łukasik 90 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 90h
d prof. Cezary Paszkowski 90 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 90h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 90 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego ECTS: 8 ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
o dr Eurydyka Kata 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
o prof. Tomasz Bogusławski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia grafiki W 30h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 30 1 W [Z]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 60h
o dr Agnieszka Babińska 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Grafiki Interaktywnej Ćw 60h
o mgr Mateusz Żywicki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy technologii multimedialnych Ćw 60h
o mgr Rafał Kołsut 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 60h
o prof. Zbigniew Gorlak 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 510 30
ROK
II
SEMESTR
4
Grafika Artystyczna ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 90h
d prof. Janusz Akermann 90 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 90h
d dr Łukasz Butowski 90 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 90h
d dr hab. Katarzyna Łukasik 90 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 90h
d prof. Cezary Paszkowski 90 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 90h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 90 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego ECTS: 8 ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
o dr Eurydyka Kata 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
o prof. Tomasz Bogusławski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia grafiki W 30h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 30 1 W [Z st.]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Plener Plener 30h
o dr Łukasz Butowski
dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
30 1 Plener [Z]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 60h
o dr Agnieszka Babińska 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Grafiki Interaktywnej Ćw 60h
o mgr Mateusz Żywicki 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Grafiki Interaktywnej Ćw 60h
o mgr Mateusz Żywicki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy technologii multimedialnych Ćw 60h
o mgr Rafał Kołsut 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 60h
o prof. Zbigniew Gorlak 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 600 33
ROK
III
SEMESTR
5
Grafika Artystyczna - sem. zimowy (1 pracownia) ECTS: 10 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 90h
d dr Robert Turło 90 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 90h
d prof. Janusz Akermann 90 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 90h
d dr Łukasz Butowski 90 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 90h
d dr hab. Katarzyna Łukasik 90 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 90h
d prof. Cezary Paszkowski 90 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 90h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 90 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa - sem. zimowy (2 pracownie) ECTS: 12 ilość: 2
Pracownia Fotografii Ćw 60h
d dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. Jadwiga Okrassa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d prof. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. Sławomir Witkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d dr hab. Adam Kamiński 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Staniszewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Propedeutyki Projektowania Książki Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła sztuki W 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Michał Mindykowski 15 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 60h
o prof. Zbigniew Gorlak 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 375 30
ROK
III
SEMESTR
6
Grafika Artystyczna - sem. letni (1 pracownia) ECTS: 10 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 90h
d dr Robert Turło 90 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 90h
d prof. Janusz Akermann 90 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 90h
d dr Łukasz Butowski 90 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 90h
d dr hab. Katarzyna Łukasik 90 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 90h
d prof. Cezary Paszkowski 90 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 90h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 90 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa - semestr letni (2 pracownie) ECTS: 10 ilość: 2
Pracownia Fotografii Ćw 60h
d dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. Jadwiga Okrassa 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d prof. Janusz Górski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. Sławomir Witkowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Staniszewski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Propedeutyki Projektowania Książki Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d dr hab. Adam Kamiński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium ilość: 1
Seminarium pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Łukasz Guzek 15 3 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 15 3 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pracy licencjackiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 3 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 3 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pracy licencjackiej S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 3 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła sztuki W 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
o prof. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Psychofizjologia widzenia W 30h
o dr Anna Burkiewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek i Malarstwo Ćw 60h
o prof. Zbigniew Gorlak 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 495 36