Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Wzornictwo
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
pracownia projektowa A_sem. Z ilość: 1
Design eksperymentalny Ćw 60h
d prof. Sławomir Fijałkowski 60 12 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Komunikacja wizualna Ćw 60h
d dr hab. Jacek Miler 60 12 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie ergonomiczne Ćw 60h
d dr hab. Marek Średniawa 60 12 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie Produktu Przemysłowego Ćw 60h
d prof. Marek Adamczewski 60 12 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
pracownia projektowa B_sem. Z ilość: 1
Projektowanie architektury okrętów Ćw 60h
d dr Paweł Gełesz 60 12 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie mebla seryjnego Ćw 60h
d dr hab. Marek Jóźwicki 60 12 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie produktu Ćw 60h
d prof. Jarosław Szymański 60 12 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Wykłady_sem. Z
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
Zarządzanie projektami W 30h
o prof. Marek Adamczewski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe ilość: 1
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
o dr Marta Flisykowska 30 - Ćw [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr Paweł Gełesz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Jacek Miler 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Jarosław Szymański 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Marek Adamczewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Marek Średniawa 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Marek Jóźwicki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Sławomir Fijałkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr Maciej Dojlitko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Bogumiła Jóźwicka 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr Tomasz Kwiatkowski 30 1 Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Metodologia pracy pisemnej S 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 S [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 265 30
ROK
II
SEMESTR
4
Pracownia Projektowa_sem. L ilość: 1
Design eksperymentalny Ćw 60h
d prof. Sławomir Fijałkowski 60 28 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Komunikacja wizualna Ćw 60h
d dr hab. Jacek Miler 60 28 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie architektury okrętów Ćw 60h
d dr Paweł Gełesz 60 28 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie ergonomiczne Ćw 60h
d dr hab. Marek Średniawa 60 28 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie mebla seryjnego Ćw 60h
d dr hab. Marek Jóźwicki 60 28 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie produktu Ćw 60h
d prof. Jarosław Szymański 60 28 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie Produktu Przemysłowego Ćw 60h
d prof. Marek Adamczewski 60 28 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe ilość: 1
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr Paweł Gełesz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Jacek Miler 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Jarosław Szymański 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Marek Adamczewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Marek Średniawa 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Marek Jóźwicki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Sławomir Fijałkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr Maciej Dojlitko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Bogumiła Jóźwicka 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr Tomasz Kwiatkowski 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 100 30