Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Wzornictwo
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Lektorat B2 W 30h
o Szkoła Językowa 30 2 W [Z st.]
sylabus
Naukowe podstawy projektowania W 30h
o dr Jacek Ryń 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy Komputerowego Wspomagania Projektowania Ćw 45h
o mgr Patrycja Kruk 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy modelowania i kompozycji Ćw 30h
o mgr Adrian Leszczuk 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania wzornictwa Ćw 90h
o dr hab. Piotr Mikołajczak 90 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 60h
o mgr Agata Janiszewska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o kolorze W 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 475 30
ROK
I
SEMESTR
2
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Naukowe podstawy projektowania W 30h
o dr Jacek Ryń 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy Komputerowego Wspomagania Projektowania Ćw 45h
o mgr Patrycja Kruk 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy modelowania i kompozycji Ćw 30h
o mgr Adrian Leszczuk 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania wzornictwa Ćw 90h
o dr hab. Piotr Mikołajczak 90 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o dr Mikołaj Harmoza 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 60h
o mgr Agata Janiszewska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o kolorze W 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 535 30
ROK
II
SEMESTR
3
Fakultet ilość: 1
Historia architektury W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia grafiki W 30h
d dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Formy rzeźbiarskie Ćw 60h
o dr Marta Hryc 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
o mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy Ergonomii W 30h
o mgr Magdalena Nowak 30 3 W [E]
W [Z]
sylabus
Podstawy projektowania wzornictwa Ćw 60h
o dr hab. Piotr Mikołajczak 60 7 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 1 Ćw 15h
o mgr Grzegorz Zięcina 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 2 Ćw 15h
o mgr Rafał Rzeczkowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 3 Ćw 15h
o mgr Jakub Ossendowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 60h
o mgr Agata Janiszewska 60 6 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
o mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 425 31
ROK
II
SEMESTR
4
Fakultet ilość: 1
Historia architektury W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia grafiki W 30h
d dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Formy rzeźbiarskie Ćw 60h
o dr Marta Hryc 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
o mgr Marta Kołacz 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Podstawy Architektury Okrętów Ćw 30h
o dr Paweł Gełesz 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy komunikacji wizualnej Ćw 30h
o dr hab. Jacek Miler 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Wzornictwo 1 Ćw 30h
o prof. Marek Adamczewski 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 2 Ćw 30h
o prof. Sławomir Fijałkowski 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 4 Ćw 30h
o dr hab. Marek Jóźwicki 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 5 Ćw 30h
o prof. Jarosław Szymański 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 6 Ćw 30h
o dr hab. Marek Średniawa 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 400 30
ROK
III
SEMESTR
5
Pracownia podstaw projektowania A ilość: 1
Podstawy Architektury Okrętów Ćw 60h
d dr Paweł Gełesz 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 1 Ćw 60h
d prof. Marek Adamczewski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 2 Ćw 60h
d prof. Sławomir Fijałkowski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia podstaw projektowania B ilość: 1
Podstawy komunikacji wizualnej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Miler 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 4 Ćw 60h
d dr hab. Marek Jóźwicki 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 5 Ćw 60h
d prof. Jarosław Szymański 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 6 Ćw 60h
d dr hab. Marek Średniawa 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia artystyczna ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
o dr Robert Turło 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 60h
d dr hab. Marta Branicka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. Henryk Cześnik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. Marek Model 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. Anna Bem-Borucka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 60h
d prof. Aleksander Widyński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Fakultet ilość: 1
Warsztaty projektowe Ćw 60h
o dr hab. Krzysztof Ludka 60 5 Ćw [Z]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia kulturowa W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Semantyczne aspekty wzornictwa W 30h
o mgr Marta Kołacz 30 2 W [Z]
sylabus
Razem: 310 31
ROK
III
SEMESTR
6
Pracownia podstaw projektowania A ilość: 1
Podstawy Architektury Okrętów Ćw 60h
d dr Paweł Gełesz 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 1 Ćw 60h
d prof. Marek Adamczewski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 2 Ćw 60h
d prof. Sławomir Fijałkowski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia podstaw projektowania B ilość: 1
Podstawy komunikacji wizualnej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Miler 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 4 Ćw 60h
d dr hab. Marek Jóźwicki 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 5 Ćw 60h
d prof. Jarosław Szymański 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 6 Ćw 60h
d dr hab. Marek Średniawa 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia artystyczna ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
o dr Robert Turło 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 60h
d dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. Henryk Cześnik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. Anna Bem-Borucka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 60h
o prof. Aleksander Widyński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Jarosław Bauć 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
o prof. Marek Model 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 2 W [Z st.]
sylabus
Semantyczne aspekty wzornictwa W 30h
o mgr Marta Kołacz 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Warsztaty projektowe Ćw 60h
d dr hab. Krzysztof Ludka 60 5 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 415 41