Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykłady_sem. Z
Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [Z]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Formy rzeźbiarskie Ćw 60h
o dr Marta Hryc 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Kompozycja i Modelowanie Ćw 60h
o mgr Marta Koniczuk 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 Ćw 30h
o Szkoła Językowa 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Maciej Świtała 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o mgr Joanna Batko 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 30h
o mgr Magdalena Czechowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 490 30
ROK
I
SEMESTR
2
Wykłady_sem. L
Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Materiały wykończenia wnętrz W 30h
o mgr Marta Koniczuk
dr inż. Paweł Czarzasty
mgr Beniamin Straszewski
30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Formy rzeźbiarskie Ćw 60h
o dr Marta Hryc 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Kompozycja i Modelowanie Ćw 60h
o mgr Marta Koniczuk 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o mgr Joanna Batko 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Maciej Świtała 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 30h
o mgr Magdalena Czechowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 520 31
ROK
II
SEMESTR
3
Fakultet_sem. Z ilość: 1
Historia grafiki W 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z]
sylabus
Pracownie do wyboru_sem. Z ilość: 1
Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz Prywatnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska 60 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz Publicznych Ćw 60h
o dr Tomasz Zmyślony 60 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. Z ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Instalacje W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [Z]
sylabus
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania 3D Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania Auto CAD Ćw 30h
o mgr Joanna Batko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 60h
o mgr Magdalena Czechowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki Projektowe (materiał, forma, światło, kolor) - ćwiczenia Ćw 30h
o mgr Małgorzata Stankiewicz 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki Projektowe (materiał, forma, światło, kolor) - wykład W 30h
o mgr Małgorzata Stankiewicz 30 3 W [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 430 30
ROK
II
SEMESTR
4
Fakultet_sem. L ilość: 1
Historia grafiki W 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Pracownie do wyboru_sem. L ilość: 1
Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz Prywatnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska 60 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz Publicznych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Maciej Świtała 60 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. L ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Instalacje W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania 3D Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania Auto CAD Ćw 30h
o mgr Joanna Batko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Prototypowanie 1 Ćw 15h
o mgr Grzegorz Zięcina 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 2 Ćw 15h
o mgr Rafał Rzeczkowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 3 Ćw 15h
o mgr Jakub Ossendowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 45h
o mgr Magdalena Czechowska 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki Projektowe (materiał, forma, światło, kolor) - ćwiczenia Ćw 30h
o mgr Małgorzata Stankiewicz 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 430 30
ROK
III
SEMESTR
5
Do wyboru_sem. Z ilość: 1
Podstawy projektowania mebla Ćw 45h
d mgr Julia Wleklińska 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne w architekturze Ćw 45h
d mgr Magdalena Czechowska 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia artystyczna_sem. Z ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
o mgr Vasyl Savchenko 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 60h
d prof. dr hab. Waldemar Marszałek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. dr hab. Marek Model 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia podstaw projektowania A_sem. Z ilość: 1
Podstawy projektowania architektury wnętrz III Ćw 60h
d dr Bogumił Oświecimski 60 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz I Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Maciej Świtała 60 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz II Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska 60 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz IV Ćw 60h
d dr Tomasz Zmyślony 60 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. Z
Historia architektury wnętrz W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [Z]
sylabus
Podstawy prawa budowlanego W 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 1 W [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
o mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Proseminarium 1 Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Proseminarium 2 Ćw 30h
o prof. Jacek Dominiczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty projektowe Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 60 4 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 415 30
ROK
III
SEMESTR
6
Do wyboru_sem. L ilość: 1
Podstawy projektowania mebla Ćw 45h
d mgr Julia Wleklińska 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne w architekturze Ćw 45h
d mgr Magdalena Czechowska 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia artystyczna_sem. L ilość: 1
Ceramika Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 90h
o mgr Vasyl Savchenko 90 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Waldemar Marszałek 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Prac. art. 60h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. dr hab. Marek Model 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 60h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Podstaw Projektowania A_sem. L ilość: 1
Podstawy projektowania architektury wnętrz III Ćw 60h
d dr Bogumił Oświecimski 60 12 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz I Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Maciej Świtała 60 12 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz II Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska 60 12 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz IV Ćw 60h
d dr Tomasz Zmyślony 60 12 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. L
Historia architektury wnętrz W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 2 W [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
o mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty projektowe Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 60 4 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 490 40