Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykłady_sem. Z
Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [Z]
sylabus
Ergonomia W 30h
o mgr Magdalena Nowak 30 1 W [Z]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Podstawy urbanistyki W 30h
o dr Hanna Klementowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marta Branicka 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Kompozycja Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 Ćw 30h
o Szkoła Językowa 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla Ćw 45h
o dr Arkadiusz Staniszewski 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Projektowania Form Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej Ćw 45h
o dr inż. Marek Barański 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
o mgr Mateusz Żywicki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o mgr Joanna Batko 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Architektoniczny Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 550 30
ROK
I
SEMESTR
2
Wykłady_sem. L
Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Ergonomia W 30h
o mgr Magdalena Nowak 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Podstawy konstrukcji W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy urbanistyki W 30h
o dr Hanna Klementowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marta Branicka 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Kompozycja Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla Ćw 45h
o dr Arkadiusz Staniszewski 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Projektowania Form Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej Ćw 45h
o dr inż. Marek Barański 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
o mgr Mateusz Żywicki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Architektoniczny Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek plenerowy Ćw 60h
o dr Mikołaj Harmoza 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Szata roślinna oraz podstawy dendrologii Ćw 30h
o mgr inż. Agnieszka Hubeny-Żukowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 610 31
ROK
II
SEMESTR
3
Fakultet_sem. Z ilość: 1
Historia grafiki W 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru_sem. Z ilość: 1
Formy Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej Ćw 45h
d dr Rafał Setlak 45 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla Ćw 45h
d dr Arkadiusz Staniszewski 45 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. Z
Budownictwo Ogólne i Instalacje W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [Z]
sylabus
Historia architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Oświetlenie W 30h
o mgr inż. Grzegorz Skowroński 30 1 W [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji W 30h
o mgr Michał Pecko 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania 3D Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania Auto CAD Ćw 30h
o mgr Joanna Batko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy Architektury Krajobrazu Ćw 30h
o dr Wanda Łaguna 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
podstawy projektowania architektoniczno urbanistycznego Ćw 30h
o dr Hanna Klementowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Struktury przestrzenne Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 535 30
ROK
II
SEMESTR
4
Fakultet_sem. L ilość: 1
Historia grafiki W 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru_sem. L ilość: 1
Formy Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej Ćw 45h
d dr Rafał Setlak 45 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla Ćw 45h
d dr Arkadiusz Staniszewski 45 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. L
Budownictwo Ogólne i Instalacje W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania 3D Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania Auto CAD Ćw 30h
o mgr Joanna Batko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Podstawy Architektury Krajobrazu Ćw 30h
o dr Wanda Łaguna 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
podstawy projektowania architektoniczno urbanistycznego Ćw 30h
o dr Hanna Klementowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Prototypowanie 1 Ćw 15h
o mgr Grzegorz Zięcina 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 2 Ćw 15h
o mgr Rafał Rzeczkowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 3 Ćw 15h
o mgr Jakub Ossendowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Struktury przestrzenne Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 520 30
ROK
III
SEMESTR
5
Ćwiczenia_sem. Z ilość (min): 1 ilość (max): 20
Ochrona Konserwatorska Ćw 30h
o dr inż. Marek Barański 30 3 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy projektowania mebla Ćw 45h
o dr Arkadiusz Staniszewski 45 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty projektowe Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 30 2 Ćw [Z]
sylabus
Pracownia artystyczna_sem. Z ilość: 1
Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Marta Branicka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d mgr Vasyl Savchenko 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru_sem. Z ilość: 1
Podstawy Architektury Pasywnej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Projektowania Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Struktur Krajobrazowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Andrzej Pniewski 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. Z ilość (min): 1 ilość (max): 7
Antropologia kulturowa W 30h
o prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [Z]
sylabus
Podstawy prawa budowlanego W 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 1 W [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
o mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 385 31
ROK
III
SEMESTR
6
Ćwiczenia_sem. L
Podstawy projektowania mebla Ćw 45h
d dr Arkadiusz Staniszewski 45 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia artystyczna_sem. L ilość: 1
Ceramika Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d mgr Vasyl Savchenko 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru_sem. L ilość: 1
Podstawy Architektury Pasywnej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 14 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Projektowania Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 60 14 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Struktur Krajobrazowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Andrzej Pniewski 60 14 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. L
Historia architektury wnętrz W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 280 30