Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia niestacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia W 16h
o dr Robert Dolewski 16 1 W [Z]
sylabus
Fotografia reklamowa Ćw 24h
o mgr Emilia Wernicka 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika edytorska Ćw 24h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 24 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Ćw 16h
o mgr Rafał Kołsut 16 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia grafiki W 16h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 16 1 W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 24h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 24 1 lektorat [Z st.]
sylabus
Prawo autorskie i marketing W 16h
o mgr Małgorzata Matyka 16 1 W [Z]
sylabus
Projektowanie graficzne - grafika reklamowa Ćw 24h
o prof. Sławomir Witkowski 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne - Pracownia plakatu Ćw 24h
o mgr Paweł Klimkowski 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie ilustracyjne Ćw 24h
o mgr Antonina Buszewicz 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie znaku Ćw 24h
o dr Adam Świerżewski 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Socjologia W 16h
o dr Robert Dolewski 16 1 W [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia kultury W 16h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 16 1 W [Z]
sylabus
Razem: 264 30
ROK
III
SEMESTR
6
bez grupy / obowiązkowe
Estetyka W 16h
o dr Robert Dolewski 16 1 W [Z st.]
sylabus
Filozofia W 16h
o dr Robert Dolewski 16 1 W [Z st.]
sylabus
Fotografia reklamowa Ćw 24h
o mgr Emilia Wernicka 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika edytorska Ćw 24h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Ćw 16h
o mgr Rafał Kołsut 16 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia grafiki W 16h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 16 1 W [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 24h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 24 1 lektorat [Z st.]
sylabus
Prawo autorskie i marketing W 16h
o mgr Małgorzata Matyka 16 1 W [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne - grafika reklamowa Ćw 24h
o prof. Sławomir Witkowski 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne - Pracownia plakatu Ćw 24h
o mgr Paweł Klimkowski 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie ilustracyjne Ćw 24h
o mgr Antonina Buszewicz 24 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie znaku Ćw 24h
o dr Adam Świerżewski 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 24h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 24 2 S [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia kultury W 16h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 16 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 288 30