Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia niestacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Podstawy grafiki artystycznej ECTS: 4 ilość: 1
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 24h
o dr Dominik Włodarek 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 24h
o dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia Ćw 16h
o mgr Andrzej Leszczyński 16 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki W 16h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 16 1 W [Z]
sylabus
Informatyka Ćw 24h
o mgr Mateusz Żywicki 24 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 24h
o mgr Piotr Białas 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 24h
o dr hab. Dariusz Syrkowski 24 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki projektowej Ćw 24h
o mgr Rafał Fedusio 24 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Projektowania Ilustracyjnego Ćw 24h
o mgr Natalia Uryniuk 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 24h
o dr Aleksandra Prusinowska 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat komputerowy Ćw 16h
o mgr Rafał Fedusio 16 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych W 24h
o dr Adam Świerżewski 24 3 W [Z]
sylabus
Razem: 240 30
ROK
I
SEMESTR
2
Podstawy grafiki artystycznej ECTS: 4 ilość: 1
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 24h
o dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 24h
o dr Dominik Włodarek 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia Ćw 16h
o mgr Andrzej Leszczyński 16 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki W 16h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 16 1 W [Z st.]
sylabus
Informatyka Ćw 24h
o mgr Mateusz Żywicki 24 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 24h
o mgr Piotr Białas 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 24h
o dr hab. Dariusz Syrkowski 24 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Plener Plener 30h
o dr Aleksandra Prusinowska 30 1 Plener [Z]
sylabus
Podstawy grafiki projektowej Ćw 24h
o mgr Rafał Fedusio 24 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Projektowania Ilustracyjnego Ćw 24h
o mgr Natalia Uryniuk 24 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 24h
o dr Aleksandra Prusinowska 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat komputerowy Ćw 16h
o mgr Rafał Fedusio 16 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych W 24h
o dr Adam Świerżewski 24 3 W [Z st.]
sylabus
Razem: 270 30
ROK
II
SEMESTR
3
Grafika artystyczna- technologie ECTS: 3 ilość: 1
Grafika artystyczna - Technologie Ćw 24h
o dr Łukasz Butowski 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Technologie Ćw 24h
o mgr Jakub Zając 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia Ćw 16h
o mgr Andrzej Leszczyński 16 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia reklamowa Ćw 24h
o mgr Emilia Wernicka 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika edytorska Ćw 24h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Ćw 16h
o mgr Rafał Kołsut 16 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 24h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 24 1 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 24h
o mgr Piotr Białas 24 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne - grafika reklamowa Ćw 24h
o prof. Sławomir Witkowski 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne - projektowanie www Ćw 24h
o mgr Mateusz Żywicki 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie ilustracyjne Ćw 24h
o mgr Antonina Buszewicz 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie znaku Ćw 24h
o dr Adam Świerżewski 24 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Psychofizjologia widzenia Ćw 16h
o mgr Małgorzata Jabłońska - Wawrzyniuk 16 1 Ćw [Z]
sylabus
Rysunek Ćw 24h
o prof. Janusz Akermann 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 288 30
ROK
II
SEMESTR
4
Grafika artystyczna- technologie ECTS: 3 ilość: 1
Grafika artystyczna - Technologie Ćw 24h
o dr Łukasz Butowski 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Technologie Ćw 24h
o mgr Jakub Zając 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia Ćw 16h
o mgr Andrzej Leszczyński 16 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia reklamowa Ćw 24h
o mgr Emilia Wernicka 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika edytorska Ćw 24h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Ćw 16h
o mgr Rafał Kołsut 16 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 24h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 24 1 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 24h
o mgr Piotr Białas 24 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne - grafika reklamowa Ćw 24h
o prof. Sławomir Witkowski 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne - projektowanie www Ćw 24h
o mgr Mateusz Żywicki 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne - projektowanie www Ćw 24h
o mgr Mateusz Żywicki 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie ilustracyjne Ćw 24h
o mgr Antonina Buszewicz 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie znaku Ćw 24h
o dr Adam Świerżewski 24 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Psychofizjologia widzenia Ćw 16h
o mgr Małgorzata Jabłońska - Wawrzyniuk 16 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 24h
o prof. Janusz Akermann 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 312 34
ROK
III
SEMESTR
5
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia W 16h
o dr Robert Dolewski 16 1 W [Z]
sylabus
Fotografia reklamowa Ćw 24h
o mgr Emilia Wernicka 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika edytorska Ćw 24h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 24 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Ćw 16h
o mgr Rafał Kołsut 16 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia grafiki W 16h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 16 1 W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 24h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 24 1 lektorat [Z st.]
sylabus
Prawo autorskie i marketing W 16h
o mgr Małgorzata Matyka 16 1 W [Z]
sylabus
Projektowanie graficzne - grafika reklamowa Ćw 24h
o prof. Sławomir Witkowski 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne - Pracownia plakatu Ćw 24h
o mgr Paweł Klimkowski 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie ilustracyjne Ćw 24h
o mgr Antonina Buszewicz 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie znaku Ćw 24h
o dr Adam Świerżewski 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Socjologia W 16h
o dr Robert Dolewski 16 1 W [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia kultury W 16h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 16 1 W [Z]
sylabus
Razem: 264 30
ROK
III
SEMESTR
6
bez grupy / obowiązkowe
Estetyka W 16h
o dr Robert Dolewski 16 1 W [Z st.]
sylabus
Filozofia W 16h
o dr Robert Dolewski 16 1 W [Z st.]
sylabus
Fotografia reklamowa Ćw 24h
o mgr Emilia Wernicka 24 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika edytorska Ćw 24h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Ćw 16h
o mgr Rafał Kołsut 16 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia grafiki W 16h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 16 1 W [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 24h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 24 1 lektorat [Z st.]
sylabus
Prawo autorskie i marketing W 16h
o mgr Małgorzata Matyka 16 1 W [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne - grafika reklamowa Ćw 24h
o prof. Sławomir Witkowski 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne - Pracownia plakatu Ćw 24h
o mgr Paweł Klimkowski 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie ilustracyjne Ćw 24h
o mgr Antonina Buszewicz 24 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie znaku Ćw 24h
o dr Adam Świerżewski 24 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 24h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 24 2 S [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia kultury W 16h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 16 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 288 30