Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Rzeźba
Studia stacjonarne Studia Jednolite Magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
V
SEMESTR
9
Moduł specjalizacji ilość (max): 1
Ceramika Prac. art. 60h
d prof. Teresa Klaman 60 8 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 60h
d prof. Wojciech Zamiara 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Medalierstwo i Małe Formy Rzeźbiarskie Prac. art. 60h
d prof. Ludmiła Ostrogórska 60 8 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 60h
d dr hab. Robert Kaja 60 8 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego ilość (max): 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Bogna Łakomska 15 7 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 7 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 7 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Łukasz Guzek 15 7 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 15 7 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 7 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 7 S [Z]
sylabus
Moduł kierunkowy-2 ilość (max): 1
Rysunek eksperymentalny Prac. art. 60h
d dr hab. Tomasz Skórka 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Rysunek studyjny i kreacyjny Prac. art. 60h
d dr hab. Magdalena Góra 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy-1 ilość (max): 1
I Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Mariusz Białecki 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
II Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Katarzyna Józefowicz 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
III Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Wojciech Sęczawa 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 315 30
ROK
V
SEMESTR
10
Moduł kierunkowy-1 ilość (max): 1
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d prof. Wojciech Sęczawa 60 20 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d prof. Mariusz Białecki 60 20 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d prof. Katarzyna Józefowicz 60 20 S [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego ilość (max): 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Łukasz Guzek 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 10 S [Z st.]
sylabus
Razem: 75 30