Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykłady_sem. Z
Antropologia Miejsca i Rzeczy W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Estetyka W 30h
o dr Nikodem Rachoń 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Architektura Miasta Ćw 60h
o dr Monika Zawadzka 60 3 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Architektura Pasywna Ćw 60h
o dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 3 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne Ćw 60h
o dr hab. Marta Branicka 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
projektowanie detalu architektonicznego Ćw 30h
o dr Arkadiusz Staniszewski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d dr hab. Jan Sikora 60 3 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Rewitalizacja Ćw 30h
o dr inż. Marek Barański 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Struktury Krajobrazowe Ćw 60h
o prof. Andrzej Pniewski 60 3 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 60h
o dr Arkadiusz Staniszewski 60 3 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 550 30
ROK
I
SEMESTR
2
Wykłady_sem. L
Architektura Krajobrazu W 30h
o dr Wanda Łaguna 30 1 W [Z st.]
sylabus
Laboratorium antropologiczne W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Prawo budowlane W 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Architektura Miasta Ćw 60h
o dr Monika Zawadzka 60 4 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Architektura Pasywna Ćw 60h
o dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 4 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne Ćw 60h
o dr hab. Marta Branicka 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Szkoła Językowa 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Przestrzeń Publiczna Ćw 60h
d dr hab. Jan Sikora 60 4 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Rewitalizacja Ćw 30h
o dr inż. Marek Barański 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Struktury Krajobrazowe Ćw 60h
o prof. Andrzej Pniewski 60 4 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 60h
d dr Arkadiusz Staniszewski 60 3 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 550 33
ROK
II
SEMESTR
3
Pracownia do wyboru 1_sem. Z ilość: 1
Architektura Pasywna Ćw 60h
d dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 10 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Struktury Krajobrazowe Ćw 60h
d prof. Andrzej Pniewski 60 10 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru 2_sem. Z ilość: 1
Architektura Miasta Ćw 60h
d dr Monika Zawadzka 60 10 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d dr hab. Jan Sikora 60 10 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Wykłady_sem. Z
Ochrona Zabytków W 30h
o dr inż. Marek Barański 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe ilość: 1
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Andrzej Pniewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Jan Sikora 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr Monika Zawadzka 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Metodologia pracy pisemnej S 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 S [Z]
sylabus
Organizacja Przestrzeni Publicznej Ćw 30h
o dr Hanna Klementowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rewitalizacja Ćw 30h
o dr inż. Marek Barański 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 30h
o dr hab. Krzysztof Ludka 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 295 30
ROK
II
SEMESTR
4
Pracownia do wyboru _sem. L ilość: 1
Architektura Miasta Ćw 60h
d dr Monika Zawadzka 60 26 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Architektura Pasywna Ćw 60h
d dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 26 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Przestrzeń Publiczna Ćw 60h
d dr hab. Jan Sikora 60 26 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Struktury Krajobrazowe Ćw 60h
d prof. Andrzej Pniewski 60 26 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. L
Ochrona Zabytków W 30h
o dr inż. Marek Barański 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe ilość: 1
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Andrzej Pniewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Jan Sikora 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr Monika Zawadzka 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 130 30