Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Malarstwa
Kierunek: Malarstwo
Studia stacjonarne Studia Jednolite Magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Moduł kierunkowy - sem. Z.
Podstawy rzeźby Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marek Targoński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego - sem. Z.
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. Z.
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Tomasz Kucharski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa - sem. Z. ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 90 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 90 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. dr hab. Marek Model 90 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 90 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku - sem. Z. ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 450 30
ROK
I
SEMESTR
2
Moduł kierunkowy - sem. L.
Podstawy rzeźby Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marek Targoński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego - sem. L.
Elementy geometrii wykreślnej i perspektywy Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. L.
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Tomasz Kucharski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa - sem. L. ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku - sem. L. ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. dr hab. Marek Model 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 510 30
ROK
II
SEMESTR
3
Moduł kierunkowy - sem. Z.
Anatomia Ćw 30h
o prof. Marek Grzybiak 30 2 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego - sem. Z.
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany - sem. Z. ilość: 1
Fotografia Ćw 30h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika warsztatowa - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. Z.
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Tomasz Kucharski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. Z. (do wyboru) ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. dr hab. Robert Florczak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa - sem. Z. ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. dr hab. Marek Model 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku - sem. Z. ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 524 30
ROK
II
SEMESTR
4
Moduł kierunkowy - sem. L.
Rysunek anatomiczny Ćw 30h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 30 2 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa - sem. L. ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku - sem. L. ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. dr hab. Marek Model 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. L.
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Tomasz Kucharski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. L. (do wyboru) ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. dr hab. Robert Florczak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego - sem. L.
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 14 1 W [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany - sem. L. ilość: 1
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 30h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika warsztatowa - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika warsztatowa - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Krytyka artystyczna W 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
d prof. dr hab. Tomasz Bogusławski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 524 30
ROK
III
SEMESTR
5
Malarstwo -sem. Z. ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek - sem. Z. ilość: 1
Rysunek Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. Z. ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. dr hab. Robert Florczak 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego - sem. Z.
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany - sem. Z. ilość: 1
Antropologia kulturowa W 30h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 2 W [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 30h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 30h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 30h
d mgr Vasyl Savchenko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy filmu Ćw 30h
d dr Filip Ignatowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. dr hab. Robert Florczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
d mgr Tomasz Kucharski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - laboratorium ekspresji i koloru Ćw 60h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 464 30
ROK
III
SEMESTR
6
Malarstwo -sem. L. ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek - sem. L. ilość: 1
Rysunek Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego - sem. L.
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 14 1 W [Z]
sylabus
Moduł specjalizacji - sem. L. ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 120h
d dr Katarzyna Zawistowska 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 120h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 120h
d dr Łukasz Butowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 120h
d mgr Vasyl Savchenko 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 120h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 120h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 120h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 120h
d prof. dr hab. Robert Florczak 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 120h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany - sem. L. ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 2 W [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 30h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 30h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 30h
d mgr Vasyl Savchenko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy filmu Ćw 30h
d dr Filip Ignatowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. dr hab. Robert Florczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
d mgr Tomasz Kucharski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - laboratorium ekspresji i koloru Ćw 60h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty muralu Ćw 60h
d dr Iwona Zając 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 524 30
ROK
IV
SEMESTR
7
Malarstwo - sem. Z. ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany - sem. Z. ilość: 1
Antropologia kulturowa W 30h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 2 W [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 30h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 30h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 30h
d mgr Vasyl Savchenko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Krytyka artystyczna W 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy filmu Ćw 30h
d dr Filip Ignatowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. dr hab. Robert Florczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
d mgr Tomasz Kucharski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - laboratorium ekspresji i koloru Ćw 60h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł specjalizacji - sem. Z. ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 120h
d dr Katarzyna Zawistowska 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 120h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 120h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 120h
d dr Łukasz Butowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 120h
d mgr Vasyl Savchenko 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 120h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika warsztatowa - Pracownia linorytu Ćw 120h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 120h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 120h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 120h
d prof. dr hab. Robert Florczak 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 120h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek - sem. Z. ilość: 1
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego - sem. Z.
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Razem: 524 30
ROK
IV
SEMESTR
8
Malarstwo - sem. L. ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany - sem. L. ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 2 W [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 30h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 30h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 30h
d mgr Vasyl Savchenko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Krytyka artystyczna W 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Medalierstwo i Małe Formy Rzeźbiarskie Ćw 30h
d prof. dr hab. Ludmiła Ostrogórska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy filmu Ćw 30h
d dr Filip Ignatowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. dr hab. Robert Florczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
d mgr Tomasz Kucharski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - laboratorium ekspresji i koloru Ćw 60h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty muralu Ćw 60h
d dr Iwona Zając 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł specjalizacji - sem. L. ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 120h
d dr Robert Turło 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 120h
d dr Katarzyna Zawistowska 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 120h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 120h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 120h
d dr Łukasz Butowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 120h
d mgr Vasyl Savchenko 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 120h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 120h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 120h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 120h
d prof. dr hab. Robert Florczak 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 120h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek - sem. L. ilość: 1
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego - sem. L.
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 14 1 W [Z]
sylabus
Razem: 524 30
ROK
V
SEMESTR
9
Moduł ogólnouczelniany - sem. Z. ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 2 W [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 30h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 30h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 30h
d mgr Vasyl Savchenko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej W 30h
d dr Dorota Grubba-Thiede 30 2 W [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy filmu Ćw 30h
d dr Filip Ignatowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Figuracja/Obiekt Ćw 30h
d prof. dr hab. Anna Królikiewicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Koncepcyjny Ćw 30h
d prof. dr hab. Roman Gajewski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Multimedialny Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Studyjny Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. dr hab. Robert Florczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
d mgr Tomasz Kucharski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - laboratorium ekspresji i koloru Ćw 60h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł specjalizacji - sem. Z. ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 120h
d dr Katarzyna Zawistowska 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 120h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 120h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 120h
d dr Łukasz Butowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 120h
d mgr Vasyl Savchenko 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 120h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 120h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 120h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 120h
d prof. dr hab. Robert Florczak 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 120h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo - sem. Z. ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej - sem. Z. ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o dr Katarzyna Lewandowska 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o dr Zbigniew Mańkowski 15 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 5 S [Z]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego - sem. Z.
Elements of Art. History W 20h
o dr Roman Nieczyporowski 20 1 W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej W 15h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 1 W [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy - sem. Z.
Plener Ćw 60h
o prof. dr hab. Marek Model 60 4 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 425 30
ROK
V
SEMESTR
10
Moduł specjalizacji - sem. L. ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 30h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 30h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 30h
d mgr Vasyl Savchenko 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Figuracja/Obiekt Ćw 30h
d prof. dr hab. Anna Królikiewicz 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Koncepcyjny Ćw 30h
d prof. dr hab. Roman Gajewski 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Multimedialny Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Studyjny Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. dr hab. Robert Florczak 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej - sem. L. ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o dr Katarzyna Lewandowska 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o dr Zbigniew Mańkowski 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pracy artystycznej - sem. L. ilość: 1
Seminarium pracy artystycznej S 15h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pracy artystycznej S 15h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pracy artystycznej S 15h
o prof. Teresa Miszkin 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pracy artystycznej S 15h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pracy artystycznej S 15h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pracy artystycznej S 15h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pracy artystycznej S 15h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 15 10 S [Z st.]
sylabus
Razem: 60 30