Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Artystyczna pracownia wyboru_sem_Z ECTS: 7 ilość: 1
Pracownia Formy i Koloru Ćw 60h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Kreacji Wizualnej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Zagadnienia kreacji artystycznej -odniesienia społeczne Ćw 60h
d prof. Andrzej Śramkiewicz 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny_teoretyczny_sem_z ECTS: 1 ilość: 1
Analiza dzieła sztuki W 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Analiza dzieła sztuki W 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z]
sylabus
Antropologia kulturowa W 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 1 W [Z]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej W 30h
d dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Kompozycja Kadru Filmowego Ćw 30h
d mgr Sławomir Pultyn 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
d prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 1 W [Z]
sylabus
Wiedza o Kompozycji i Kolorze W 30h
d mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 1 W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Przedmiot_fakultatywny_Pracownia_artystyczna_sem_z ECTS: 3 ilość: 1
Ceramika Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Marta Branicka 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Fotografia i edycja obrazu Ćw 90h
d mgr inż. Dariusz Dyr 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 90h
d dr Bogumił Oświecimski 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 90h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 90h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 30h
d dr Robert Turło 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
d prof. dr hab. Marek Model 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Marek Targoński 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Pracownia Kreacji Wizualnej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 60h
d prof. Piotr Dumała 60 2 Ćw [Z]
sylabus
Wykład monograficzny ECTS: 2 ilość: 1
Wykład monograficzny W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania scenografii Ćw 30h
o mgr Emilia Orzechowska 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Problemy formy i wyobraźni Ćw 30h
o prof. Andrzej Dyakowski 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Psychofizjologia widzenia W 30h
o dr Anna Burkiewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Psychologia twórczości W 30h
o dr Anna Burkiewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 480 31
ROK
II
SEMESTR
4
Artystyczna pracownia wyboru_sem_L ECTS: 5 ilość: 1
Pracownia Formy i Koloru Ćw 60h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Kreacji Wizualnej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Zagadnienia kreacji artystycznej -odniesienia społeczne Ćw 60h
d prof. Andrzej Śramkiewicz 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny-teoretyczny_sem.L ECTS: 1 ilość: 1
Historia grafiki W 30h
d dr Zofia Krasnopolska-Wesner 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej W 30h
d dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Kultury W 30h
d dr Zbigniew Brzostowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
d dr Dorota Grubba-Thiede 15 1 W [Z st.]
sylabus
Przedmiot_fakultatywny_Pracownia_artystyczna_sem_L ECTS: 3 ilość: 1
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Marta Branicka 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia i edycja obrazu Ćw 90h
d mgr inż. Dariusz Dyr 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 90h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 90h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
d prof. dr hab. Marek Model 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Ilustracji Ćw 90h
d prof. dr hab. Jadwiga Okrassa 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Kreacji Wizualnej Ćw 90h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Animacja kultur lokalnych Ćw 30h
o dr Dorota Grubba-Thiede 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia filmu W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki nowoczesnej W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
sylabus
Metody animacji kultury W 30h
o mgr Anna Włodarska-Zamiara 30 1 W [Z st.]
sylabus
Organizacja i techniczne aspekty działań animacyjnych W 30h
o mgr Anna Włodarska-Zamiara 30 1 W [Z st.]
sylabus
Praktyka Pr 60h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 60 2 Pr [Z]
sylabus
Problemy formy i wyobraźni Ćw 30h
o prof. Andrzej Dyakowski 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do animacji obrazu Ćw 30h
o mgr Łukasz Kasprowicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do projektowania graficznego i typografii Ćw 30h
o 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do scenografii W 30h
o dr Marzena Wojciechowska Orszulak 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [E]
sylabus
Razem: 630 30
ROK
III
SEMESTR
5
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej_sem.zimowy ECTS: 12 ilość: 1
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 12 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
d prof. Andrzej Śramkiewicz 60 12 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 60 12 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Targoński 60 12 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne_sem.zimowy ECTS: 8 ilość: 1
Seminarium teoretyczne S 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne S 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 8 S [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny ECTS: 1 ilość: 1
Wykład monograficzny W 30h
d prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia kulturowa W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Krytyka artystyczna W 30h
o dr Dorota Grubba-Thiede 30 2 W [Z st.]
sylabus
Marketing i promocja sztuki W 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Michał Mindykowski 15 1 W [Z st.]
sylabus
Uczestnictwo w kulturze: media i edukacja Ćw 30h
o mgr Anna Włodarska-Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat pisarski Ćw 30h
o dr Dorota Grubba-Thiede 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 285 31
ROK
III
SEMESTR
6
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej_sem.letni ECTS: 13 ilość: 1
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 13 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
d prof. Andrzej Śramkiewicz 60 13 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
d prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 60 13 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
d prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki 60 13 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
d prof. ASP dr hab. Marek Targoński 60 13 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne_sem.letni ECTS: 8 ilość: 1
Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej S 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej S 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej S 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 8 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia kulturowa W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia teatru W 30h
o dr Marzena Wojciechowska Orszulak 30 1 W [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
o dr Iwona Zając 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Krytyka artystyczna W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [E]
sylabus
Warsztat pisarski Ćw 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do wystawiennictwa Ćw 30h
o mgr Emilia Orzechowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z estetyki W 30h
o dr Andrzej C. Leszczyński 30 1 W [Z st.]
sylabus
Zarządzanie projektami i instytucjami kultury W 30h
o dr Jacek Kołtan 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 315 33