Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykłady_sem. Z ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [Z]
sylabus
Ergonomia W 30h
o mgr inż. Wojciech Charkin 30 1 W [Z]
sylabus
Formy rzeźbiarskie Ćw 60h
o dr Marta Hryc 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Kompozycja i Modelowanie Ćw 60h
o dr Tomasz Zmyślony 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury Prac. proj. 60h
o prof. dr hab. Maciej Świtała 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rysunek Prac. art. 60h
o dr Mikołaj Harmoza 60 1 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 60h
o mgr Magdalena Czechowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o kolorze Ćw 30h
o mgr Małgorzata Stankiewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 520 30
ROK
I
SEMESTR
2
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Materiałoznawstwo W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Ergonomia W 30h
o mgr inż. Wojciech Charkin 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Formy rzeźbiarskie Ćw 60h
o dr Marta Hryc 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Dorota Grubba-Thiede 15 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Kompozycja i Modelowanie Ćw 60h
o dr Tomasz Zmyślony 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy konstrukcji W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury Prac. proj. 60h
o prof. dr hab. Maciej Świtała 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rysunek Prac. art. 60h
o dr Mikołaj Harmoza 60 1 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 60h
o mgr Magdalena Czechowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o kolorze W 30h
o mgr Małgorzata Stankiewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 550 31
ROK
II
SEMESTR
3
Fakultet ilość: 1
Historia grafiki W 30h
d dr Zofia Krasnopolska-Wesner 30 1 W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z]
sylabus
Wykłady_sem. Z
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Instalacje W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [Z]
sylabus
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Kolor w Architekturze Wnętrz Ćw 30h
o mgr Małgorzata Stankiewicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania 3D Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania Auto CAD Ćw 30h
o dr Radosław Czerniejewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Makietowanie i Modelowanie Ćw 30h
o dr Tomasz Zmyślony 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Oświetlenie W 30h
o mgr inż. Grzegorz Skowroński 30 2 W [Z st.]
sylabus
podstawy projektowania architektoniczno urbanistycznego Ćw 30h
o dr Hanna Klementowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury Prac. proj. 60h
o prof. dr hab. Maciej Świtała 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 60h
o mgr Magdalena Czechowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 550 31
ROK
II
SEMESTR
4
Fakultet ilość: 1
Historia grafiki W 30h
d dr Zofia Krasnopolska-Wesner 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Wykłady_sem. Z
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Budownictwo Ogólne i Instalacje W 30h
o mgr inż. Tomasz Zybała 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Kolor w Architekturze Wnętrz Ćw 30h
o mgr Małgorzata Stankiewicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania 3D Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania Auto CAD Ćw 30h
o dr Radosław Czerniejewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Makietowanie i Modelowanie Ćw 30h
o dr Tomasz Zmyślony 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury Prac. proj. 60h
o prof. dr hab. Maciej Świtała 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Prototypowanie 1 Ćw 15h
o mgr Grzegorz Zięcina 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 2 Ćw 15h
o mgr Rafał Rzeczkowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 3 Ćw 15h
o mgr Jakub Ossendowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 30h
o mgr Magdalena Czechowska 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 505 30
ROK
III
SEMESTR
5
Fakultet ilość: 1
Warsztaty projektowe Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 60 4 Ćw [Z]
sylabus
Pracownia artystyczna ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Prac. art. 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Malarstwo Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 60h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 60h
d prof. dr hab. Waldemar Marszałek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Marek Model 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia podstaw projektowania A ilość: 1
Podstawy projektowania architektury wnętrz III Prac. proj. 60h
d prof. dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz I Prac. proj. 60h
d prof. dr hab. Beata Szymańska 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz II Prac. proj. 60h
d prof. dr hab. Remigiusz Grochal 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia podstaw projektowania B ilość: 1
Podstawy projektowania mebla Prac. proj. 60h
d prof. Halina Kościukiewicz 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania scenografii Prac. proj. 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania wnętrz miejskich Prac. proj. 60h
d prof. dr hab. Jacek Dominiczak 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Ochrona Konserwatorska W 30h
o dr inż. Marek Barański 30 2 W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia kulturowa W 30h
o prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [Z]
sylabus
Podstawy prawa budowlanego W 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 W [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 420 31
ROK
III
SEMESTR
6
Pracownia artystyczna ilość: 1
Ceramika Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. dr hab. Marek Model 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Tomasz Skórka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Maria Targońska 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Prac. art. 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia podstaw projektowania A ilość: 1
Podstawy projektowania architektury wnętrz III Ćw 60h
d prof. dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz I Ćw 60h
d prof. dr hab. Beata Szymańska 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz II Ćw 60h
d prof. dr hab. Remigiusz Grochal 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia podstaw projektowania B ilość: 1
Podstawy projektowania mebla Ćw 60h
d prof. Halina Kościukiewicz 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania scenografii Ćw 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania wnętrz miejskich Ćw 60h
d prof. dr hab. Jacek Dominiczak 60 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 90h
o dr Łukasz Butowski 90 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [E]
sylabus
Malarstwo Prac. art. 60h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Prac. art. 60h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Prac. art. 60h
o prof. dr hab. Waldemar Marszałek 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Prac. art. 60h
o prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 60h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 2 W [Z st.]
sylabus
Rzeźba Prac. art. 60h
o prof. dr hab. Anna Bem-Borucka 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Warsztaty projektowe Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 60 4 Ćw [Z]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 925 76