Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Malarstwa
Kierunek: Malarstwo
Studia stacjonarne Studia Jednolite Magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Podstawy malarstwa ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny ilość: 1
Fotografia W 30h
d dr hab. Zbigniew Treppa 30 1 W [Z st.]
sylabus
Fotografia dokumentalna Ćw 30h
d dr hab. Leszek Krutulski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej Ćw 30h
d dr Hubert Bilewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Krytyka artystyczna W 30h
d dr Dorota Grubba-Thiede 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. Robert Florczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa Ćw 30h
d dr hab. Sławomir Lipnicki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie artystyczne ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. Jacek Zdybel 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. Robert Florczak 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. Aleksander Widyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Anatomia Ćw 30h
o prof. Marek Grzybiak 30 2 Ćw [E]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Agnieszka Sikorska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Razem: 554 30
ROK
II
SEMESTR
4
Podstawy malarstwa ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny ilość: 1
Fotografia W 30h
d dr hab. Zbigniew Treppa 30 1 W [Z st.]
sylabus
Fotografia dokumentalna Ćw 30h
d dr hab. Leszek Krutulski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej Ćw 30h
d dr Hubert Bilewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Krytyka artystyczna W 30h
d dr Dorota Grubba-Thiede 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. Robert Florczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa Ćw 30h
d dr hab. Sławomir Lipnicki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie artystyczne ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. Jacek Zdybel 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. Robert Florczak 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. Aleksander Widyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
sylabus
Rysunek anatomiczny Ćw 30h
o dr hab. Jacek Kornacki 30 2 Ćw [E]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Agnieszka Sikorska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Razem: 584 31