Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Malarstwa
Kierunek: Malarstwo
Studia stacjonarne Studia Jednolite Magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Moduł kształcenia ogólnego - sem. Z.
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy malarstwa - sem. Z. ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 90 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 90 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 90 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. dr hab. Marek Model 90 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. Z.
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Tomasz Kucharski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy - sem. Z. ECTS: 9 ilość: 2
Podstawy rzeźby Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marek Targoński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku - sem. Z. ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 450 30
ROK
I
SEMESTR
2
Moduł kształcenia ogólnego - sem. L.
Elementy geometrii wykreślnej i perspektywy Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy malarstwa - sem. L. ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. L.
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Tomasz Kucharski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o mgr Michał Krasodomski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy - sem. L. ECTS: 8 ilość: 2
Podstawy rzeźby Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marek Targoński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku - sem. L. ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. dr hab. Marek Model 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 510 30
ROK
II
SEMESTR
3
Moduł kształcenia ogólnego - sem. Z.
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany - sem. Z. ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 30h
d dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 2 W [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 30h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 W [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa - sem. Z. ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. dr hab. Marek Model 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. Z.
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Tomasz Kucharski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o mgr Michał Krasodomski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy - sem. Z. ECTS: 5 ilość: 2
Anatomia Ćw 30h
o prof. Marek Grzybiak 30 2 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku - sem. Z. ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. Z. (do wyboru) ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. dr hab. Robert Florczak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 554 30
ROK
II
SEMESTR
4
Moduł kształcenia ogólnego - sem. L.
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 14 1 W [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany - sem. L. ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 30h
d dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 2 W [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 30h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy - sem. L. ECTS: 5 ilość: 2
Rysunek anatomiczny Ćw 30h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 30 2 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa - sem. L. ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. L.
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Tomasz Kucharski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o mgr Michał Krasodomski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku - sem. L. ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. dr hab. Marek Model 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 90h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. L. (do wyboru) ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. dr hab. Robert Florczak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 554 30
ROK
III
SEMESTR
5
Moduł kształcenia ogólnego - sem. Z.
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany - sem. Z. ilość: 1
Antropologia kulturowa W 30h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 2 W [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 30h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 30h
d mgr Vasyl Savchenko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. dr hab. Robert Florczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo i Rysunek - sem. Z. (moduł kierunkowy) ilość: 1
Malarstwo Ćw 60h
o dr Adam Świerżewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Maria Targońska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo i Rysunek - sem. Z. (moduł specjalizacji) ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Maria Targońska 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny - sem. Z. ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. dr hab. Robert Florczak 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy - sem. Z.
Obiekt w przestrzeni publicznej Ćw 30h
o prof. dr hab. Robert Florczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy filmu Ćw 30h
o dr Filip Ignatowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia podstaw projektowania w przestrzeni publicznej Ćw 30h
o dr Mateusz Pęk 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 464 31
ROK
III
SEMESTR
6
Moduł kształcenia ogólnego - sem. L.
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 14 1 W [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany - sem. L. ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 2 W [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 30h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 30h
d mgr Vasyl Savchenko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. dr hab. Robert Florczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 W [Z st.]
sylabus
Pracownia dyplomowa - sem. L. ilość: 1
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 120h
o prof. dr hab. Robert Florczak 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 120h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo i Rysunek - sem. L. (moduł kierunkowy) ilość: 1
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o dr Adam Świerżewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Maria Targońska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo i Rysunek - sem. L. (moduł specjalizacji) ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Maria Targońska 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy - sem. L.
Obiekt w przestrzeni publicznej Ćw 30h
o prof. dr hab. Robert Florczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy filmu Ćw 30h
o dr Filip Ignatowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 494 31
ROK
IV
SEMESTR
7
Moduł kształcenia ogólnego - sem. Z.
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany - sem. Z. ilość: 1
Antropologia kulturowa W 30h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 2 W [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 30h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 30h
d mgr Vasyl Savchenko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. dr hab. Robert Florczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy - sem. Z.
Fotografia Ćw 60h
o prof. dr hab. Zbigniew Treppa 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Obiekt w przestrzeni publicznej Ćw 30h
o prof. dr hab. Robert Florczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy filmu Ćw 30h
o dr Filip Ignatowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo i Rysunek - sem. Z. (moduł specjalizacji) ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Maria Targońska 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo i Rysunek - sem. Z. (moduł kierunkowy) ilość: 1
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Maria Targońska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownie dyplomowe - sem. Z. ilość: 1
Intermedia Ćw 120h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 120h
o prof. dr hab. Robert Florczak 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 120h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 554 31
ROK
IV
SEMESTR
8
Moduł kształcenia ogólnego - sem. L.
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki w przestrzeni publicznej W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 14 1 W [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany - sem. L. ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 2 W [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Marta Branicka 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 30h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 30h
d mgr Vasyl Savchenko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. dr hab. Robert Florczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy - sem. L. ECTS: 6
Fotografia Ćw 60h
o prof. dr hab. Zbigniew Treppa 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Obiekt w przestrzeni publicznej Ćw 30h
o prof. dr hab. Robert Florczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Obiekt w przestrzeni publicznej Ćw 30h
o prof. dr hab. Robert Florczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Obiekt w przestrzeni publicznej Ćw 30h
o prof. dr hab. Robert Florczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy filmu Ćw 30h
o dr Filip Ignatowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo i Rysunek - sem. L. (moduł kierunkowy) ilość: 1
Malarstwo Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Maria Targońska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo i Rysunek - sem. L. (moduł specjalizacji) ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Maria Targońska 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownie dyplomowe - sem. L. ilość: 1
Intermedia Ćw 120h
o prof. dr hab. Grzegorz Klaman 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 120h
o prof. dr hab. Robert Florczak 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 120h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 644 32
ROK
V
SEMESTR
9
Moduł ogólnouczelniany - sem. Z. ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 30h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 30h
d mgr Vasyl Savchenko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 30h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy filmu Ćw 30h
d dr Filip Ignatowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. dr hab. Robert Florczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł kierunkowy - sem. Z.
Plener Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński 60 4 Ćw [Z]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego - sem. Z.
Elements of Art. History W 20h
o dr Roman Nieczyporowski 20 1 W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej W 15h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 1 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo i Rysunek - sem. Z. (moduł specjalizacji) ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Maria Targońska 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownie dyplomowe - sem. Z. ilość: 1
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 120h
o prof. dr hab. Robert Florczak 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 120h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej - sem. Z. ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 5 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 5 S [Z]
sylabus
Razem: 410 30
ROK
V
SEMESTR
10
Malarstwo i Rysunek - sem. L. (moduł specjalizacji) ilość: 1
Malarstwo Ćw 30h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
o prof. dr hab. Maria Targońska 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 30 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium pracy artystycznej - sem. L. ilość: 1
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 15h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 15 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 15h
o prof. dr hab. Robert Florczak 15 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 15h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 15 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej - sem. L. ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska 30 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy magisterskiej S 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 10 S [Z st.]
sylabus
Razem: 75 30